powiększ tekst A A A

Wybitne postacie

JÓZEF NIWICKI (1812 - 1871)

Na prawo od kaplicy na cmentarzu parafialnym w Żegocinie znajduje się pokryta zielonym nalotem, zapomniana przez wszystkich, kamienna tablica nagrobna. Czas zatarł już na niej prawie całkowicie wykuty napis. Odczytać można właściwie tylko tyle: Józef z Ramnic Niwicki - dziedzic Kierlikówki.

JAN ZATORSKI (1898-1986)

an Zatorski rodził się 24 stycznia 1898 roku w Bełdnie, w gminie Żegocina, powiat bocheński. Jego rodzice to Maria i Józef Zatorscy. W rodzinnej miescowości ukończył szkołę powszechną. Niezbyt długo przebywał w rodzinnej miejscowości. Kiedy władze austriackie ogłosiły mobilizację, zgłosił się - jako ochotnik - do służby wojskowej w straży granicznej. Jak łatwo obliczyć, miał wtedy zaledwie 17 lat.

AUGUSTYN MŁYNARSKI (1894 - 1958)

Augustyn Młynarski, mimo iż nie urodził się w Trzcianie, jest ściśle z nią związany poprzez to, że tu spędził większość życia, tu pracował, tu zmarł i tu został pochowany. Przybył w te strony z rodzinnego Tuchowa, gdzie przyszedł na świat 31 lipca 1894 roku. Jego rodzice Bronisława i Józef wychowywali go w duchu patriotyzmu i głębokiej religijności. W Tuchowie ukończył szkołę powszechną.

LEON SKUMIEL (1901-1991)

Leon Skumiel urodził się 5 kwietnia 1901 roku w Trzcianie. Rodzice Antoni i Maria zajmowali się gospodarstwem rolnym. W Bochni ukończył Liceum uzyskując maturę w 1923 roku. W 1920 roku wziął czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

TADEUSZ MIKOŁAJEK (1947 - 2007)

Tadeusz Mikołajek urodził się 1 maja 1947 roku w rodzinie Anny i Feliksa Mikołajków, zamieszkałych w Leszczynie. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, po której kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Bochni, a od 1965 roku w Liceum Pedagogicznym w Tarnowie.

Ks. JÓZEF NOWAK (1876 - 1943)

Ksiądz Józef Nowak urodził się 31 maja 1876 roku w Kamionnej. Był synem Jana i Marii z domu Bzdyl. Rodzice prowadzili duże gospodarstwo rolne (40 ha). Miał liczne rodzeństwo: siostry - Anielę, Julię i Joannę oraz braci - Wojciecha i Stanisława. Dwoje z jego rodzeństwa zmarło w dzieciństwie.

ALEKSANDRA MŁYNARSKA (1926- 2008)

Na początku stycznia 2008 roku zmarła Aleksandra Emilia Młynarska - najstarsza córka Genowefy i Aleksandra Młynarskich, urodzona 18 kwietnia 1926 roku w Trzcianie - nauczycielka, pedagog, wicedyrektorka PSP nr 15 w Tychach, żołnierz Armii Krajowej (ps. "Mała"), miłośniczka i piewca rodzinnej Ziemi Trzciańskiej i Bocheńskiej, autorka książek, m. in. "Było to w Trzcianie...".