powiększ tekst A A A

Gmina

Gmina Trzciana (utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku) położona jest w województwie małopolskim, w południowej części powiatu bocheńskiego, u podnóża Beskidu Wyspowego. W skład gminy wchodzi   7 sołectw o łącznej powierzchni 4409 ha i liczbie mieszkańców 5645. Malownicze usytuowanie u stóp Góry Kamionna (801 m.n.p.m.) i Góry Pasierbieckiej (769 m.n.p.m.), atrakcyjny teren poprzecinany licznymi potokami, bogaty w zabytki przyrody – sprawiają, że gmina na potencjał w kierunku rozwoju turystyki. Na północno-zachodnich stokach Góry Kamionna zlokalizowany jest rezerwat przyrody o pow. około 40 ha.

Na terenie gminy działa Bank Spółdzielczy Rzemiosła, trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie: w skład którego wchodzi szkoła muzyczna, publiczna szkoła podstawowa oraz publiczne przedszkole. Oprócz tego na terenie gminy działają również cztery szkoły podstawowe: w Kierlikówce, Łąkcie Dolnej, Leszczynie i Kamionnej. Opieką nad najmłodszymi w przedziale wiekowym 1-3 latka zajmuję się Klub Dziecięcy MAJA. W ofercie kulturalnej istnieje Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz Centrum Kultury i Turystyki wraz z oddziałami. W październiku 2012 r. w dawnym budynku szkolnym w Rdzawie otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy. W 2019 roku dzięki staraniom władz samorządowych przywrócono Posterunek Policji, a w 2020 roku powstał Inkubator Przedsiębiorczości. Ponadto w 2021 roku otwarto nowy budynek Urzędu Gminy w Trzcianie.

Na terenie Gminy Trzciana działają firmy zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników, m.in. Zakład Usługowo Remontowy HYDROSPRZĘT w Łąkcie Dolnej, Zakład Produkcji Zabawek Ekologicznych „BAJO" w Kamionnej, Zakład Krawiecki Szaty Liturgiczne w Kierlikówce, Wytwórnia Lodów „GALLOD" w Leszczynie, Ferma Drobiu w Ujeździe, Delikatesy Centrum w Trzcianie,Sklep Biedronka w Trzcianie, Zakład produkcyjny bram i rolet MTBRAM. W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest 357 przedsiębiorców z terenu Gminy Trzciana.

Podstawowym zajęciem ludności jest rolnictwo – zwłaszcza północna część gminy tj. Leszczyna i Trzciana specjalizują się w uprawie warzyw pod osłonami i sadownictwie. Potencjał turystyczny gminy wynika z jej położenia geograficzno-przyrodniczego, niskiego zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, korzystnego usytuowania względem aglomeracji krakowskiej. Walory krajobrazowe gminy zaznaczają się zwłaszcza w jej części południowej – tzw. „beskidzkiej". Urozmaicona rzeźba terenu, malowniczo wijący się Potok Sanecki, rzeki: Pluskawka i Rdzawka, liczne zalesienia i zadrzewienia, Góra Kamionna z rezerwatem przyrody, zespoły dworsko-parkowe w Rdzawie i Kamionnej, liczne zabytki architektury drewnianej - czynią gminę atrakcyjną dla rozwoju turystyki weekendowej i pobytowej.

Dosyć prężnie działają nieliczne co prawda ale świetnie położone gospodarstwa agroturystyczne. W wielu miejscowościach występują obiekty historyczne i sakralne o charakterze zabytkowym oraz pomniki przyrody i miejsca pamięci. Uwadze zwiedzających można polecić zespół dworsko-parkowy w Rdzawie i Kamionnej, pomnik-kolumnę z czasów wojen szwedzkich (1656 r.) w Kamionnej, upamiętniający zwycięstwo Polaków nad Szwedami, zabytkowe cmentarze z okresu I wojny światowej w Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Trzcianie. Działają twórcy ludowi, funkcjonują zespoły muzyczne oraz koła gospodyń i gospodarzy w każdym sołectwie.

Warunki krajobrazowe pozwalają gminie na stworzenie ciekawej oferty rekreacyjnej. Na świeżym powietrzu można uprawiać sport m.in. na boisku w Rdzawie oraz na boisku „Orlik” w Trzcianie. Obok Orlika mieści się nowo otwarty plac rekreacyjno- sportowy, cieszący się ogromnym powodzeniem zarówno wśród młodzieży jak i osób starszych. W centrum Trzciany powstał plac zabaw dla dzieci.  Place zabaw wraz z siłowniami na świeżym powietrzu zlokalizowane są także przy budynkach szkół: w Kamionnej, w Kierlikówce, w Łąkcie Dolnej i w Leszczynie.

Od listopada 2012 r. w Trzcianie działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która aktualnie jest modernizowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców. Na terenie gminy mamy również ujęcie wody.

 

UG w Trzcianie 32-733 Trzciana 302,- Tel. 14 648 44 20 Fax. 14 613 63 01