Schemat organizacyjny

Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Trzcianie:

Wójt Gminy - mgr Cezary Stawarz

Sekretarz Gminy - mgr Wanda Surma


1. Referat Organizacyjno-Administracyjny, Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Obywatelskich:

- Kierownik USC, - mgr Paulina Mech

- Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Obywatelskich, stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, - mgr Paulina Mech

- stanowisko ds. obsługi sekretariatu,

- stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz profilaktyki alkoholowej,

- stanowisko ds. wojskowo-obronnych, obsługi OSP i zarządu cmentarzami wojskowymi,- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


3. Referat Finansowy, Budżetu i Podatków:

- Skarbnik Gminy, - mgr Iwona Dudek

- Główny księgowy budżetu Urzędu Gminy,

- stanowisko ds. wymiaru podatków i obsługi kasy,

- stanowisko ds. księgowości podatkowej,

- stanowisko ds. księgowości budżetowej i inwestycji,

- stanowisko ds. materiałowych, inwentarzowych i płac,

- stanowisko ds. księgowości i obsługi systemu informatycznego "opłaty za usuwanie odpadów komunalnych".


4. Referat Infrastruktury, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska:

- Kierownik RISKiR,  - mgr inż. Wojciech Kurczak

- stanowisko ds. przygotowywania i rozliczania wniosków finansowych ze środków unijnych,

- stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i obrotu nieruchomościami,-

- pracownicy gospodarczy.

5. Kierownik Refaratu ds. Inwestycji Strategicznych

Kierownik RIS, -mgr inż. Marcin Gawłowicz:

- stanowisko ds. zamówień publicznych,

- stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, ochrony środowiska

i dróg,-

6. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

7. Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego.

7. Radca Prawny.

8. Pracownicy obsługi

powiększ tekst A A A