powiększ tekst A A A

poniedziałek 17.07.2023

Kategoria
Aktualności testowe

1 181 074,93 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafi do Gminy Trzciana

Wspaniała informacja, Gmina Trzciana otrzymała 1 181 074,93 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  • 730.472,40 zł na remont kapliczek na terenie Gminy Trzciana

 

  • 294.000,00 zł renowacja Kościoła św.Józefa Oblubieńca w Kierlikówce.
    Renowacja zewnętrznej części Kościoła w zakresie elewacji i okien.

 

  • 156.602,53 zł poprawa stanu zachowania Kościoła Parafialnego pw. NMP Częstochowskiej w Leszczynie.
    Renowacja schodów wejściowych do Kościoła, całkowite odtworzenie okien i drzwi w dolnym Kościele.


Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za stworzenie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dziękujemy serdecznie Panu Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu za pozyskanie środków z Rządowych na ten cel.

Dziękujemy Panom Wojewodom Łukaszowi Kmicie i Ryszardowi Pagaczowi za przyznanie dotacji.

 

Wprowadzenie E.R.