Zamówienia publiczne i ogłoszenia.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619) nakłada na każdy podmiot administracji publicznej obowiązek stworzenia w Internecie własnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Biuletyny muszą być uruchomione i wypełnione treścią do 1 lipca 2003.

powiększ tekst A A A