OSP GMINY TRZCIANA

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/ZOSPRPGminyTrzciana.jpg

Zarząd:
Prezes - Józef Nowak,
Wiceprezes - Krzysztof Kącki,
Wiceprezes - Stanisław Tracz,
Sekretarz - Jerzy Dudek,
Skarbnik - Stanisław Kowalczyk,
Komendant Gminny - Stanisław Piasecki,

Członkowie Zarządu:
Emil Kukla, Robert Grabowski.

 

                                                                     

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/Kamionna.jpgOSP KAMIONNA

Jednostka powstała w 1942, ale dokumenty o rejestracji w WRN w Krakowie pochodzą z 1952 r. Sztandar dla jednostki ufundowany został w 1992 r. OSP Kamionna posiada samochód bojowy GBM poświęcony i przekazany w 1999 r. jednostka posiada remizę strażacką wybudowaną przez jej członków. Na uwagę zasługuje osoba, zmarłego w 2001 roku wieloletniego prezesa OSP druha Pawła Anielskiego, który całe swoje życie związał z działalnością ochotniczego pożarnictwa i niestrudzenie zabiegał o rozwój i wyposażenie w sprzęt jednostki.

 

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/Kierlikowka.jpgOSP KIERLIKÓWKA - ROK ZAŁOŻENIA 1984

OSP w Kierlikówce jest najmłodszą jednostką na terenie Gminy Trzciana. Została założona w 1984 roku staraniem grupy mieszkańców, skupionych wokół sołtysa Jana Łukasika, Kazimierza Wrony, Tadeusza Dębosza i Emila Białki. Przez wiele lat miała własne drużyny młodzieżowe, prowadzone przez Tadeusza Olszewskiego. Krótko działał przy jednostce teatr amatorski, nieco dłużej młodzieżowa grupa kabaretowa.  Remiza mieści się w Domu Ludowym, oddanym do użytku w 1987 roku i wybudowanym przy bardzo dużym zaangażowaniu strażaków.

 

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/Leszczyna.JPGOSP LESZCZYNA - ROK ZAŁOŻENIA 1942

Powstanie jednostki datuje się na rok 1942. Pierwszym komendantem jednostki był Stanisław Osika, który piastował tę funkcję 25 lat. Ważniejsze daty z historii jednostki: 1952 - rejestracja w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Krakowie; 1979 - oddanie do użytku budynku WDL, w którym znajduje się także remiza; 1982 - OSP Leszczyna otrzymuje sztandar; 1988 - strażacy z Leszczyny doczekali się wreszcie samochodu marki "Żuk"; 3 maja 2004 roku - obchody 60-lecia jednostki połaczone z przyznaniem jej srebrenego medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

 

 

 


tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/LaktaDolna.jpgOSP ŁĄKTA DOLNA

OSP w Łąkcie Dolnej została założona w 1947 roku. Posiadane dokumenty o rejestracji w WRN w Krakowie pochodzą jednak z 1952 r. W 1996 roku jednostka otrzymała sztandar. Posiada własną remizę znajdującą się na parterze Wiejskiego Domu Ludowego. Jednostka najbardziej poszkodowana w czasie powodzi w 1997 r. ponieważ woda zalała pomieszczenia remizy i zabrała wyposażenie strażackie oraz część sprzętu. Członkowie tej jednostki zostali wyróżnieni za udział w usuwaniu skutków powodzi 1997roku.

 

 

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/Rdzawa.JPGOSP RDZAWA

Rok 1954 to data rozpoczęcia funkcjonowania tej jednostki, oficjalna rejestracja nastąpiła w WRN w Krakowie w 1956 r.
Sztandar dla tej OSP został ufundowany w 1995 r. Podkreślić należy duże poświęcenie i zaangażowanie w działalność tej OSP jej prezesa druha Franciszka Zatorskiego. Podczas obchodów 50-lecia jednostki, mających miejsce 30 lipca 2006 roku, OSP Rdzawa została uhonorowana srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a prezes zarządu Franciszek Zatorski Złotym Znakiem Związku.

 

 

 

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/Trzciana.jpgOSP TRZCIANA

Najstarsza jednostka w gminie - powstała w 1880 r. Sztandar ufundowany w 1898 roku. W 1995 r. jednostka obchodziła 115-lecie istnienia, odznaczona została wtedy Złotym Znakiem Związku. Od 2001 r. prowadzi dwie drużyny młodzieżowe (chłopięcą i dziewczęcą). Posiada remizę strażacką (Dom Strażaka), dwa samochody bojowe: Fiat Ducato i Mercedes). Jednostka wyróżniona za działalność ratowniczą w czasie powodzi w 1997 r. Od 2001 roku w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

 

 

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/Ujazd.JPGOSP UJAZD

Jednostka funkcjonuje od 1956 roku. Założyło ją 14 aktywnych mieszkańców wsi. 3 maja 1998 roku przed wybudowanym już wielofunkcyjnym budynkiem z remizą, odbyła się uroczystość wręczenia jednostce sztandaru. Wtedy też otrzymała samochód strażacki marki "Żuk". 3 maja 2002 roku uroczyście oddano do użytku WDL z remizą. 30 kwietnia 2006 roku jednostka świętowała swój "Złoty Jubileusz" i wtedy też została odznaczona srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

 

 

 

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/mdp.jpgMŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE OSP TRZCIANA

Drużyny powołano do życia w 2001 roku. W ich skład wchodzą uczniowie PSP i PG w Trzcianie. Od początku opiekunami tych druzyn są: Stanisław Gutowski i Bogdan Grabowski. Obie drużyny (dziewczęca i chłopięca) mogą pochwalić się tytułami mistrzów powiatu bocheńśkiego w zawodach sportowo-pożarniczych.

 

 

 

 

 

tl_files/content/galerie/jednostki_gminne/OSP 2016/OrkiestraLeszczyna.JPGORKIESTRA DĘTA OSP LESZCZYNA

Orkietra została założona jesienią 1947 roku przez kierownika miejscowej szkoły Franciszka Ferenca. Obecnie jej kapelmistrzem jest Włodzimierz Pietras.

powiększ tekst A A A