powiększ tekst A A A

Zespoły

Śpiewające Gitary

W roku szkolnym 1992/93 powstał w Szkole Podstawowej w Kamionnej uczniowski zespół wokalno-instrumentalny. Założyła go nauczycielka tej szkoły Marta Błasińska. Niebawem zespół nazwał się "Śpiewające Gitary". Śpiewające dziewczyny z Kamionnej wystąpiły podczas uroczystego otwarcia mostu wybudowanego po powodzi 1997 roku przez wojsko w Rdzawie. W styczniu 1998 roku zespół wystąpił podczas noworocznego spotkania zorganizowanego w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie

Jesienią 1947 roku kierownik miejscowej szkoły Franciszek Ferenc wspólnie z kilkoma młodymi chłopakami ze wsi postanowił założyć orkiestrę. Tak początki orkiestry wspomina Józef Stochel: "Miałem wtedy 17 lat. Grać na tenorze uczył mnie pierwszy kapelmistrz tej orkiestry Andrzej Kaczmarczyk z Rajbrotu. Instrument kupił mi ojciec. Sprzedał świniaka i kupił. Próby mieliśmy co drugi dzień.

Astravox

Coraz głośniej i szerzej słychać o dziewczęcej grupie wokalnej "Astravox", w której śpiewają dziewczęta z Rdzawy, Ujazdu i Kierlikówki. Zespół ma swoje początki w roku 2002, gdy pochodząca z Kierlikówki nauczycielka Małgorzata Mikołajek (kiedyś była podporą działającego w tutejszej szkole podstawowej kabaretu "Tiko") założyła przy Parafii w Kierlikówce uczniowski zespół wokalno-instrumentalny.

Chór Parafialny przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcianie

"Mówią, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Z chórem św. Małgorzaty z Trzciany można się modlić śpiewając nawet trzykrotnie i więcej" - napisał w kronice prowadzonej przez zespół ks. Mirosław Kazimierz Król.
Już ponad dwadzieścia lat Młodzieżowy Chór Parafialny z Trzciany pieśniami wielbi Boga i upiększa uroczystości religijne, a czasem także świeckie.

Łąkta Dance

We wrześniu 2006 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Dolnej został założony przez panią Elżbietę Dudziak zespół tańca nowoczesnego "Łąkta Dance". Jego instruktorką została pani Agata Nizioł z Bochni - instruktorka aerobiku, która przez kilka lat tańczyła również w zespole tańca towarzyskiego w Krakowie.
Członkami zespołu zostało 12 dziewczyn z najstarszych klas szkoły podstawowej i początkowych klas gimnazjum. Dziewczęta spotykają się ze swoją instruktorka na próbach, które odbywają się dwa razy w tygodniu.

Grupa kabaretowa "ZGRED"

Grupa kabretowa "Zgred" działa przy Gminnej Świetlicy w Trzcianie od marca 2007 roku, a jej debiut miał miejsce w Gminnej Świetlicy w Trzcianie w dniu 22 kwietnia 2007 roku. W minionym okresie w kabarecie uczestniczyło kilkanaście młodych osób, a obecnie jego skład wygląda następująco: Angelika Zapotoczna, Mirosław Statek, Karol Śliwa, Jakub Korta i Krzysztof Grabias. Kabaret w swoim dorobku ma 7 godzinnych programów, z którymi kabaret występował również poza terenem Gminy Trzciana.