powiększ tekst A A A

wtorek 18.07.2023

Kategoria
Pozostałe informacje

Kolejne środki finansowe trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tym razem jednostki OSP uzyskały z WFOŚIGW w Krakowie dofinansowanie do realizowanych zadań w zakresie zakupu samochodu, umundurowania i wyposażenia ratowniczego. Przygotowane wspólnie z Gminą wnioski mogą być realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   

Podział dofinansowań przedstawiają poniżej tablice.

W imieniu Strażaków dziękujemy Panu Kazimierzowi Koprowskiemu Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Krakowie za przyznane dofinansowanie.