Na początku grudnia 1914 roku, na terenie ówczesnej gminy Trzciana i w okolicy rozegrała się krwawa bitwa, będąca fragmentem operacji limanowsko-łapanowskiej. W wyniku tej krwawej kampanii wojennej wojska prusko-austriackie (z udziałem legionów Józefa Piłsudskiego) powstrzymały, a następnie odrzuciły na wschód wojska rosyjskie.

      Na terenie obecnej gminy Trzciana znajduje się kilka zadbanych, odrestaurowanych cmentarzy wojennych, zbudowanych tu wg projektów wiedeńskiego architekta Franza Starka w latach 1915-1918, położonych w Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Trzcianie.

      W naszym serwisie przypominamy tamte tragiczne dni oraz prezentujemy wspomniane cmentarze.

OPERACJA LIMANOWSK0 - ŁAPANOWSKA >>>

WSPOMNIENIE WOJENNE KSIĘDZA PIOTRA STACHA >>>

ZAPISKI W KRONICE SZKOŁY POWSZECHNEJ W TRZCIANIE >>>

CMENTARZE I WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY TRZCIANA  >>>

POMNIK OFIAR I WOJNY ŚWIATOWEJ >>>

wstecz