HERB GMINY TRZCIANA

Herb Gminy Trzciana.

   11 listopada 1998 roku, podczas uroczystej sesji Rady Gminy, podjęta została uchwała o ustanowieniu herbu gminy. Autorem projektu herbu jest Marian Ozorowski.
    Herb gminy Trzciana ma kształt tarczy herbowej z przełomu XII/XIII wieku. Tarcza dwudzielna w słup o barwach biało czerwonych. Lewa strona: tło białe z czerwonym symbolem Kanoników Regularnych od Pokuty - krzyż zakotwiczony w sercu. Prawa strona: tło czerwone ze złotym kłosem. Siedem ziaren kłosu symbolizuje siedem sołectw tworzących gminę.

Herb Trzciany po 14 sierpnia2014 r.

   Po rozeznaniu procedury związanej z uchwaleniem sztandaru (2014 r.) okazało się, że należy również opracować nowy herb gminy, zgodny z obowiązującymi zasadami heraldyki, weksylologi i miejscową tradycją historyczną. Wg informacji uzyskanych od heraldyków dotychczas używany herb Gminy Trzciana nie spełnia zasad heraldyki ze względu na kształt tarczy, napis na tarczy i jej dzielenie. Dotychczas Gmina Trzciana nie posiadała także włąsnej flagi ani banneru.
    Pełne opracowanie historyczno-heraldyczne dla Gminy Trzciana oraz przygotowanie projektów symboli zlecono p. Włodzimierzowi Chorązkiemu - historykowi i heraldykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po przeanalizowaniu wariantów projektów nowych symboli gminy, przygotowanych i przedstawionych przez p. Chorązkiego całość dokumentacji przedłożono do zaopiniowania Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Zdecydowanie sprzeciwiła się ona propozycji naszego samorządu odnośnie pozostawienia w herbie kłosu zboża, będącego symbolem wszystkich siedmiu wsi wchodzących w skład Gminy Trzciana.
   Uchwałą Komisji Heraldycznej z dnia 13 czerwca 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził pozytywną opinię w sprawie przedstawionych projektów nowych symboli Gminy Trzciana. Ten dokument był podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Trzciana stosownej uchwały na sesji w dniu 14 sierpnia 2014 r. Planuje się, że uroczyste odczytanie tej uchwały oraz poświecenie sztandaru nastąpi podczas tegorocznych gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r.

wstecz