SŁOWNIK BIOGRAFICZNY GMINY TRZCIANA - PAWEŁ ANIELSKI


Paweł Anielski 1921 - 2001

PAWEŁ ANIELSKI
(1921 - 2001)

   Urodził się 15 maja 1921 r. w Szagatowie na terenie ZSRR. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. W 1942 r. wraz z innymi aktywistami założył OSP Kamionna. Był jej członkiem, później sekretarzem, a w 1948 został komendantem. Choć różnie ta funkcja się nazywała stał na czele straży w Kamionnej do 1996 r. Brał również aktywny udział w pracach Zarządu Gminnego OSP w Żegocinie. Dzięki jego staraniom jednostka w 1950 r. otrzymała samochód Star -20. Przez długie lata brał aktywny udział w akcjach ratowniczych. Swoją odwagą zdobył wielką popularność wśród strażaków. Często był kierowcą i dowódcą jednocześnie. W celu podniesienia swoich kwalifikacji odbył w 1953 r. w Szkole Pożarniczej w Wiśle specjalistyczne szkolenie. Podczas tego kursu brał udział w gaszeniu dużego pożaru lasu w Czechosłowacji. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie przekazywał strażakom z całej gminy podczas organizowanych szkoleń.
     To dzięki jego staraniom wybudowano 3 remizy OSP, założono nowe jednostki m.in. w 1956 r. OSP Rdzawa. Nieprzerwanie starał się również o pozyskiwanie nowych pojazdów pożarniczych. To dzięki niemu jednostka OSP Kamionna otrzymała nowoczesne na te czasy samochody Star 25 i Star 66. Znany był w kręgach pożarniczych jako bardzo dobry mechanik i kierowca. Dbał o sprawności pojazdów i sprzętu pożarniczego. Mówiono o nim, że nie ma takiej motopompy, której by nie naprawił.
     Paweł Anielski bardzo aktywnie działał jako sołtys Kamionnej, na którego został wybrany w 1982 r. Za jego kadencji dokonano m.in. elektryfikacji i gazyfikacji wsi, poprawiono stan dróg, rozpoczęto budowę nowej szkoły.

     Za wybitne osiągnięcia na płaszczyźnie pożarniczej oraz pracy społecznej został nagrodzony wieloma odznaczeniami. Do najważniejszych należą: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny i Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", "Złoty Znak Związku".
     Zmarł 10 listopada 2001 roku i został pochowany jest cmentarzu w Kamionnej..

Opracowanie: Tadeusz Olszewski

PawełAnielski - czwarty od lewej.

Wiesław Woda dekoruje Pawła Anielskiego Złotym Znakiem Związku.

Archiwum Tadeusza Olszewskiego
[wstecz]