SŁOWNIK BIOGRAFICZNY GMINY TRZCIANA - EUGENIUSZ BUREK


Eugenisz Burek 1938 - 2019

EUGENIUSZ BUREK
(1938 - 2019)

    Eugeniusz Józef Burek urodził się 2 kwietnia 1938 roku w Trzcianie, w rodzinie Ludwiki (Bujak) i Kazimierza Burków, jako pierwszy z sześciorga dzieci. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej Trzcianie, gdy kierownikiem placówki był pan Augustyn Młynarski. Ukończył ją w 1951 roku. Potem podjął naukę w czteroletnim Technikum Mechanicznym w Krakowie. Gdy je ukończył miał 17 lat. Pracę zawodową podjął w 1955 roku w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury w Kielcach (obecnie "Chemar"). Pracował tam jako pomocnik mistrza na wydziale narzędziowni. Po trzech latach pracy w Kielcach powrócił w rodzinne strony i zatrudnił się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łapanowie jako nauczyciel zawodu. Ukończył jednoroczny kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, później jeszcze dwuletnie Studium Nauczycielskie w Katowicach, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie (wydział mechaniczny) uzyskując tytuł magisterski. Jako nauczyciel pracował w Łapanowie nieprzerwanie do 1985 roku. W tym właśnie roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę, pracując jednak jeszcze przez pewien czas na cząstkę etatu.
    Od 1955 roku był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez dwie kadencje był reprezentował Trzcianę jako radny Rady Gminy w Żegocinie, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty. Potem działał w Komitecie Reaktywacji Gminy Trzciana i był także radnym w nowopowstałej w 1995 roku gminie. Funkcje te sprawował do 2006 roku.
   Sołtysostwo objął w 1991 roku po zmarłym poprzedniku Benedykcie Domagale. Już wcześniej działał w radzie sołeckiej pełniąc funkcję jej przewodniczącego, która była wówczas oddzielona od funkcji sołtysa. W dniu 6 lutego 2011 roku zrezygnował z kandydowania Sołtys Trzciany Pan Eugeniusz Burek, który tę funkcję pełnił od 1991 roku, to jest przez dwadzieścia lat. Po nim sołtysem wybrany zostł sołtysem Trzciany został wybrany Ryszard Rybka. Troszczył się o zachowanie dziedzictwa kulturowego Trzciany, doprowadzając do utworzenia Izby Regionalnej w Trzcianie oraz spotkania byłych członków Zespołu Folklorystycznego "Trzciana", prowadzonego przez Annę i Andrzeja Lisów, w którym śpiewał przez kilkanaście lat.
   Pełnił wiele innych społecznych funkcji, np. przewodniczył Komitetowi Budowy Ośrodka Zdrowia w Trzcianie, był członkiem komitetów telefonizacji gminy, któremu przewodniczył Stefan Pietroń oraz budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Działał także w Gminnej Spółce Wodnej. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni SCh w Żegocinie. Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Bochni, organizując szereg akcji krwiodastwa. Działał także w Stowarzyszeniu Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana. Był radnym Gminy Żegocina i później Trzciana (1998 - 2002; 2002 - 2006).
    W dniu 6 lutego 2011 roku zrezygnował z kandydowania na kolejna kadencję sołtysowania, którą to funkcję pełnił od 1991 roku, to jest przez dwadzieścia lat. 
    Z okazji 10-lecia Gminy Trzciana wręczono  Mu, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz osiągnięcia w pracy zawodowej, Złoty Krzyż Zasługi.
    Zmarł w Trzcianie 2 sierpnia 2019 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Opracowanie: Tadeusz Olszewski

Eugeniusz Burek.

Eugeniusz Burek.

Eugeniusz Burek.

Eugeniusz Burek.

Eugeniusz Burek. Eugeniusz Burek.
Eugeniusz Burek. Eugeniusz Burek.

Eugeniusz Burek.

 burek12.jpg (11450 bytes)

[wstecz]