SŁOWNIK BIOGRAFICZNY GMINY TRZCIANA - JAN CHOJECKI


Jan Chojecki 1909 - 1992

JAN CHOJECKI
1909 - 1992

   Jan Chojecki – organista, muzyk, księgowy, działacz społeczny, kronikarz. Urodził się 3 sierpnia 1909 roku w Leszczynie jako syn Jana. W rodzinnej miejscowości ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Naukę kontynuował następnie w pobliskiej szkole, w Królówce. W czerwcu 1926 roku rozpoczął starania o przyjęcie do gimnazjum w Bochni, ale z braku miejsc nie został przyjęty. Wtedy zainteresował się grą na organach. Ukończył szkołę organistowską w Tarnowie i został organistą.
    W 1929 roku objął posadę organisty w dalekiej Kazimierce na Wołyniu. Po roku został powołany do czynnej służby wojskowej, którą odbywał w Równym. Po jej zakończeniu w 1932 roku został organistą w Granatowie koło Horochowa. Był tam do 1935 roku. W czasie, gdy odbywał ćwiczenia wojskowe, spłonęła tam plebania i z tego powodu powrócił do rodzinnej Leszczyny.
    Nadeszła wojna. Wciągnął się w konspiracyjne nauczanie. Miał obszerną - jak na owe czasy - bo liczącą prawie 450 tomów domową bibliotekę. Książki z tej domowej biblioteki pomagały mu pomagać młodzieży w poznawaniu wiedzy o Polsce i świecie.
    W 1947 roku zaangażował się w tworzenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i organizowanej przy niej orkiestry dętej. Jako jeden z niewielu znał się na muzyce. Uczył więc kolegów podstaw muzyki, przede wszystkim znajomości nut i zapisu nutowego. Był także organizatorem występów tej orkiestry. Można powiedzieć, że pełnił rolę jej kierownika.
    Zadbał też o podniesienie poziomu własnego wykształcenia. W 1949 roku zapisał się do korespondencyjnego Liceum w Krakowie, a po ukończeniu tej szkoły w 1953 roku zaczął naukę w Studium Księgowości w Wojniczu. Jak wielu wtedy ludzi, wyjechał na Ziemie Odzyskane. Znalazł się w Nysie koło Opola, gdzie jako księgowy pracował w księgowości POM Przełęk (1952 - 57).
    W roku 1969 znów powrócił do Leszczyny. Został prezesem Spółdzielni Zdrowia w Trzcianie. Jako księgowy pracował w Kółku Rolniczym w Leszczynie. Wciąż prowadził aktywny tryb życia. Wiele podróżował. Robił notatki, dużo czytał. Jest autorem opracowania "Historia i dzieje Leszczyny", w którym w oparciu o dostępną literaturę oraz wspomnienia osób starszych i własne spisał chyba po raz pierwszy historię rodzinnej wioski.
    Zmarł w 1992 roku.

Opracowanie: Tadeusz Olszewski

Równe - od lewej: Chojecki Jan

Chojecki Jan - pierwszy z prawej.

3.II.1932 r. Równe - od lewej: Chojecki Jan, Piotrowski Kazimierz, Szwarc Jan, Kicowski Bronisław 1949 r. Od lewej: Gadzina Stanisław, Chojecki Kazimierz s. Franciszka,
Chojecki Jan s. Jana.
 
Foto: Archiwum M. Leszczyńskiej
[wstecz]