SŁOWNIK BIOGRAFICZNY GMINY TRZCIANA - JÓZEF KORTA

 
Józef Korta 1934-2021
JÓZEF KORTA
(1934 - 2021)

     Józef Korta - nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, dyrektor, działacz społeczny. Urodził sie 13 lutego 1934 roku. Szkołę średnią - Liceum Ogólnokształcące w Bochni ukonczył w 1952 roku, a nastepnie studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
    Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1953 roku w Szkole Podstawowej w Muchówce, skąd po dwóch latach został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Kobylu, gdzie przepracował 10 lat. Mieszkańcy tych miejscowości pamiętają go z bezinteresownego zaangażowania w tworzenie podstaw i organizacji sportu oraz rekreacji. To właśnie w Kobylu Józef Korta zainicjował wybudowanie boiska sportowego, co uczynił wspólnie z młodzieżą. Stworzył zaplecze sportowe szkoły. Był jednym ze współzałożycieli klubu sportowego „Czarni Kobyle”.
    Kolejne 17 lat przepracował na stanowisku kierownika, później dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie (1967 - 1982). Pełnił też funkcję Prezesa Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w gminie Trzciana, potem Żegocina. Był organizatorem budowy przyszkolnego boiska w Trzcianie. Z jego inicjatyty postawiono na trzciańskim cmentarzu pomnik poświęcony poległemy we wrześniu 1939 roku w Trzcianie - Działach pancerniakowi Ignacemu Łukaszewiczowi. Przeprowadził kilka remontów i modernizacji budynku szkolnego. Zagospodarował otoczenie szkoły. W roku 1975 r.
inspektor szkolny Z. Wiśniewska stwierdziła: „SP w Trzcianie należy do szkół przodujących w powiecie bocheńskim pod każdym względem, a na terenie gminy również". Z inicjatywy Józefa Korty został założony w Trzcianie LZS „Sanecki", do którego należało 20 wiejskiech sportowców.
    W 1982 skorzystał z możliwości przejścia na emeryturę. Za zasługi dla trzciańskiej szkoły został w Dzień Nauczyciela 1983 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
  
W czasie pracy w Trzcianie, w Nowym Wiśniczu konsekwentnie z nauczycielskiej pensji budował dom dla swojej rodziny. Mijając 32 lata jak zamieszkał na stałe w Nowym Wiśniczu, gdzie działał społecznie jako organizator zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej na zajęciach pozalekcyjnych. Przez ten okres przedstawiał dzieciom i młodzieży szkół podstawowych ofertę spędzania wolnego czasu w formie różnorodnych zajęć sportowych w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kmita” w Nowym Wiśniczu. Do tych działań potrafił skupić wokół siebie zarówno rodziców, jak i młodzież oraz uzyskać wsparcie władz i sponsorów, ucząc jednocześnie sportowej rywalizacji.
   Od 1994 roku Józef Korta był  aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Od 2003 roku prowadził sekcję sportową, działającą przy TMW, w ramach której organizowany jest m.in. Bieg Kmitów dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół na terenie gminy oraz drużynę brydża sportowego „Hetman Nowy Wiśnicz”, która rokrocznie organizowała turnieje brydża sportowego na zamku w Wiśniczu. W szkole Józef Korta przepracował ponad pięćdziesiąt lat, zyskując sobie wdzięczność rzeszy wychowanków, dla których był nie tylko nauczycielem, ale także mentorem.
    Przez trzy kadencje był radnym Gminnej Rady Narodowej w Nowym Wiśniczu i członkiem Zarządu Miasta, społecznym przewodniczącym komitetu budowy pomnika Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (1993 r.). Był inicjatorem budowy nowej szkoły w mieście. Przez wiele lat działał w Związku Harcerstwa Polskiego, posiadał stopień harcmistrza.
    Jest ojcem sześciorga dzieci, wspólnie z żoną Ireną tworzyli nauczycielską rodzinę. Swoją całą pracę społęczną poświęcał dla rozwoju sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Dla uczniów i wychowanków był, i jest, wzorem postępowania, rozumiejącym, ale także wymagającym przyjacielem.
    Za swoją pracę otrzymał m.in: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, medal Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego, medal Zasłużonego Działacza Ludowych Zespołów Sportowych, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.
   Zmarł 6 kwietnia 2021 roku.

Opracowanie: Tadeusz Olszewski

Józef Korta z uczniami na Dniu Sportu Szkolnego.

 Z gronem pedagogicznym i uczniami klasy pierwszej.

Józef Korta z uczniami na Dniu Sportu Szkolnego.

Z gronem pedagogicznym i uczniami klasy pierwszej.

2005-05-21 - Jako gość na uroczystości szkolnej w Trzcianie. 2009 - Na cmentarzu w Trzcianie przy obelisku Michała Łukaszewicza.

2005-05-21 - Jako gość na uroczystości szkolnej w Trzcianie.

2009 - Na cmentarzu w Trzcianie przy obelisku Michała Łukaszewicza.

2016 - wręczenie dyplomu Honorowego Obywatela Nowego Wisnicza. korta2016-04.jpg (9994 bytes)
2016 rok. Burmistrz  Małgorzata Więckowska wręcza J. Korcie dyplom Honorowego Obywatela Nowego Wiśnicza.
[wstecz]