SŁOWNIK BIOGRAFICZNY - JÓZEF NIWICKI

Józef Niwicki
JÓZEF  NIWICKI
(1812 - 1871)

     Na prawo od kaplicy na cmentarzu parafialnym w Żegocinie znajduje się pokryta zielonym nalotem, zapomniana przez wszystkich, kamienna tablica nagrobna. Czas zatarł już na niej prawie całkowicie wykuty napis. Odczytać można właściwie tylko tyle: Józef z Ramnic Niwicki - dziedzic Kierlikówki.

Grób Józefa Niwickiego na cmentarzu parafialnym w Żegocinie.

   Dziś już tylko nieliczni mieszkańcy Kierlikówki pamiętają dworek schowany wśród drzew, znajdujący się w pobliżu obecnego kościoła w Kierlikówce. Nieistniejący już dziś obiekt był przez wiele lat siedzibą rodu Niwickich.
   Ród Józefa Niwickiego osiadły był od dawna w rejonie Trzciany. Jego ojciec Piotr zmarł w 1816 roku i został pochowany w kościele w Trzcianie. Żoną Piotra była Maria z Wojciechowskich, której rodzice Eleonora Wojciechowska i Józef Lubicz pod koniec życia zamieszkali w majątku Kierlikówka.

Dworek Niwickich w Kierlikówce. 1967 r.

   Majątek ten liczył wówczas około 260 mórg roli, 67 mórg łąk i ogrodów oraz 150 mórg lasu. Jego starszy brat Teodor miał posiadłości w sąsiednim Ujeździe i Rdzawie, zaś najstarszy brat Karol, w 1871 r. już nie żyjący, pozostawił po sobie 3 synów, z których Roman był burmistrzem Bochni.
     Józef Niwicki - urodzony najprawdopodobniej w 1812 roku - nie interesował się specjalnie prowadzeniem gospodarstwa, gdyż zatrudniał do tego celu ekonoma i plenipotenta w jednej osobie - Bolesława Bilińskiego, któremu wydzierżawił, a następnie zapisał, zagrodę w Kierlikówce. Ten nietypowy szlachcic - rolnik interesował się historią i literaturą. Wchodził on m.in. w skład bocheńskiej rady powiatowej i należał do aktywnych działaczy oświatowych. W swojej poezji dawał dowody solidaryzmu społecznego.

   Józef Niwicki był bezpośrednim uczestnikiem dramatycznych wydarzeń 1846 r. Życie ocalił tylko dlatego, że uzyskał przepustkę z cyrkułu na wjazd do Bochni, gdzie przeczekał rabacyjną nawałnicę. W ten sposób przebieg rzezi galicyjskiej w Bocheńskiem stał się na tyle silnym osobistym doświadczeniem, że pamięć o niej znajduje szczególne miejsce w jego twórczości.
   
Józef Niwicki w swoich wierszach zachwycał się pięknem pofałdowanego krajobrazu tych stron. Wszystko to jest wyraźnie widoczne w jedynym dziele jego życia "Listkach karpackich"- tomiku wierszy wydanym już po jego śmierci, bo w roku 1873 (autor zmarł w 1871 r.). Tomik ten, dostępny dziś jedynie w Bibliotece Jagiellońskiej i Muzeum im. S. Fischera w Bochni, zawiera 18 utworów i jest dedykowany posłowi do Sejmu Galicyjskiego Franciszkowi Hoszardowi. Wśród wierszy wypada zwrócić uwagę na trzy: opowiadający o atmosferze rodzinnego domu "Mój domek", nawiązujący do historii pobliskiej Trzciany "Klasztór wymarły" oraz umieszczony na końcu wierszyk "Zakończenie".
    W wierszu "Mój domek" poeta wspominał dziadka Józefa Lubicz-Wojciechowskiego - rotmistrza kawalerii narodowej zmarłego w 1822 roku. "Święta niewiasta, wzór matron prawdziwy" - to babka Eleonora Wojciechowska, zmarła w 1841 r. po przeżyciu 99 lat, zaś "Słynący z słodyczy obywatel prawy" - to ojciec Piotr Niwicki zmarły w 1816 r.
    Wiersz "Klasztór wymarły" wart jest uwagi ze względu na podane w nim treści historyczne dotyczące Trzciany. W słowach "Grzędę dziś kopie ubogi wikary..." Niwicki nawiązuje do współczesnej mu sytuacji w Trzcianie, w której na początku XIX wieku było aż 8 szynków, które wprowadzały i tak ubogich chłopów w ruinę, przez co nie mogli utrzymać swojego kościoła.
    Ostatni wiersz tomiku został przez autora zatytułowany po prostu "Zakończenie". W wierszu tym, napisanym w Kierlikówce, w lutym 1868 roku, Niwicki dokonał podsumowania swojego życia. Umierając bezpotomnie w 1871 roku (przeżywszy tylko 59 lat) zapisał w testamencie swój majątek żonie Zenonie z Pieniążków - starego rodu pieczętującego się herbem Odrowąż.  Z jego ostatnią wolą nie zgodziła się jednak rodzina. Mocą ugody zawartej we wrześniu 1871 roku u notariusza A. L. Serafińskiego spadek został przekazany Teodorowi Niwickiemu - starszemu bratu, który wówczas miał 66 lat. W roku 1784 Kierlikówkę zakupił od Niwickich Ferdynand Kozubowski. Niwiccy pozostali jeszcze w Ujeździe do końca lat trzydziestych. Świadczy o tym zapis dokonany w akcie poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły w Ujeździe spisany 6 czerwca 1937 roku. Czytamy w nim m.in. "Podnosi się szczególne zasługi hojnej ofiarodawczyni, właścicielki dóbr w Ujeździe Jadwigi Niwickiej z siostrą Józefą Kozubowską".  Z treści dokumentu wynika także, że Jadwiga Niwicka była przewodniczącą Rady Szkolnej Miejscowej oraz pełniła funkcje skarbnika Komitetu Budowy Szkoły w Ujeździe.
      Sylwetkę zapomnianego poety szlacheckiego z Kierlikówki przypomniał dr Marian Morawczyński w książce pt. "Od Raby do Wisłoki - szlakami pióra". Szeroko osobą Józefa Niwickiego i jego twórczością zajął się także Jan Flasza - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bochni, który w "Roczniku Bocheńskim" t. IV, 1996 napisał obszerny artykuł pt. "Listki arpackie" Józefa Niwickiego jako refleksja historyczna".
     Publikacje te uratowały pamięć o zapomnianym szlacheckim poecie z Kierlikówki.

Źródła:
1. Jan Flasza. "Listki karpackie" Józefa Niwickiego jako refleksja historyczna [w:] Rocznik Bocheński t.IV. 1996

2. Marian Morawczyński - Od Raby do Wisłoki - szlakami pióra

MÓJ DOMEK

W cichej dolinie o lasek oparty,
Nad brzegiem rzeczki, co blisko wynika;
Stoi mój domek dla wszystkich otwarty,
Skromny jak zwykle szlachcica rolnika.
Na karcie dziejów naszego narodu,
Nie błyszczy wprawdzie ten cichy zakątek -
Dla mnie on przecie milszym jest nad wszystkie,
Jako skarbnica rodzinnych pamiątek !
Tu sędziwy bohater ranami okryty,
Przed którym hajdamaki humańskie pryskały,
Domowym bogom poświęcił swój oręż,
I zrzekł się nadal wojowniczej chwały.
Tu nieraz przy płonącym kominku zasiadał,
Z łzą w oku wspominał na kraju katusze,
I gdy smutne narodu dzieje opowiadał,
Miłość Boga, Ojczyzny, szczepił w młodą duszę.

Tutaj święta niewiasta, wzór matron prawdziwy,
Co pełnienie cnót tylko miała za szczyt chwały,
Błogosławiąc prawnukom, z modlitwą na ustach.
Cicho w Bogu zasnęła przeżywszy wiek cały.
O nigdy niezapomnę uroczystej chwili,
Kiedy nadziemskim blaskiem zabłysło jej oko,
I czystą jak łza dziecka, duszę męczenniczki,
Cherub na skrzydłach poniósł tam w niebo wysoko !

Tu słynący z słodyczy obywatel prawy,
Co współbraci zniewolał niezachwianą cnotą,
Podcięty w sile wieku przeznaczenia kosa,
Skonał - i mnie dziecko zostawił sierotą! 3)
Ileż to niebezpieczeństw zagrażało dziecku
W dalszych życia kolejach po świecie szerokim,
Lecz go modlitwa matki strzegła od bezdroży,
I Bóg nad biednym czuwał swym wszechmocnym okiem.

Pomnę kiedym tu nieraz w dni moich zaraniu
Wesół i pusty, nieznający troski,
Goniąc po łąkach krasnego motylka
Zapędzał kroki do sąsiedniej wioski.
Lub też dopadłszy żwawego konika,
Co się swobodnie na błoniu wypasał,
Daleki wszelkiej niebezpieczeństw myśli
Z iskrzącem okiem po manowcach hasał.

A strudzonemu po niezwykłych harcach,
I wymknionemu z pod matki opieki -
Gdym się ułożył w wonnej lipy cieniu,
Anioł przycisnął uśpione powieki!
I rozkosznie płynęły godziny mej wiosny,
Nieznana boleść życia nie smuciła
Dopóki mego przeznaczenia gwiazda
Kroków mych w inną kolej nie zwróciła! -
Gdym po długiej wędrówce wrócił pod tę strzechę,
Łzawem mię okiem matka witała na progu,
I wznosząc myśl do źródła skąd szczęście wytryska,
Wszystkie me dalsze losy poleciła Bogu !
A Bóg pobłogosławił i dał towarzyszkę
Co ogniem miłości z sercem mem się łączy,
Świętym węzłem, co chyba wtedy się rozerwie,
Kiedy ostatni oddech z ciała się wysączy !

Szczęśliwy żyję pod dachem rodzinnym,
I błogo płyną odtąd moje lata,
A nawet troski lżej się jakoś znoszą,
Bo je urok swobody, miłości przeplata.
Jak cię nie kochać mój ty domku luby ?
W którym cichego szczęścia tak wiele doznałem,
Do twoich murów wiąże się wspomnieniem
Wszystko co kocham - wszystko co kochałem!

KLASZTÓR WYMARŁY.
   
Na stromym brzegu bezimiennej rzeki,
Tchnieniem lip starych do koła oblany,
Sięgając krzyżem w krajobraz daleki,
Sześciowiekowy stoi kościół Trzciany.
W trzecim stuleciu tysiąca drugiego,
Kiedy Wstydliwy był na polskim tronie,
Wizon kanonik zamku krakowskiego,
Wzniósł tu świątynię ku wiary obronie.
I pod bożego przybytku murami,
Usiadło mnichów świątobliwe grono,
By wieczną prawdę wygłaszać ustami,
I szczepić miłość w czyste ludu łono.
I brzmiała hymnów świątynia odgłosem
Aż Rakoczego krwią ziejące hordy
Sprzysięgłe z Polski nieszczęśliwym losem
Rozniosły w koło zniszczenie i mordy.
Rozbita mnichów gromadka uboga
Patrzała w ogień płonącej świątyni,
Gdzie przeszła mściwych najezdników noga,
Tam tylko obraz pozostał pustyni.
Lecz Bóg, co jeszcze błogosławił Polsce,
Łupieżcom świątyń nie dał pocieszenia
I znów rozbitki zgromadzone w wiosce
Bożego domu dźwignęły sklepienia.
I jeszcze blisko dwa niespełna wieki
Rycerze krzyża siali słowo Boże,
Aż grom w ich środek uderzył daleki
I czeladź święta uległa w pokorze.
I mnich za mnichem na twardej pościeli
Nieubłagalnej schodził śmierci torem
I ostatniego wyniesiono z celi,
I stary klasztor przestał być klasztorem.
W miejscu, gdzie wieki przetrwał klasztor stary,
Gdzie mnich za ludu modlił się przewinę,
Grzędę dziś kopie ubogi wikary,
Posiewa kwiaty i sadzi jarzynę.
Nad wartkich czasów, gdy dumam potokiem
I w wnętrze grobów zapuszczę się okiem,
To serce moje ściska żal głęboki,
Bo w tej świątyni legły ojca zwłoki.
Co mnie sierotą zostawił na ziemi,
Co mych dziecięcych nie prowadził kroków,
Lecz cicho serce - ty skargami twymi
Nie zmieniasz Boga najmędrszych wyroków.

ZAKOŃCZENIE
Pieśni moje - serca dzieci,
Z wami razem dziś uleci,
Moich marzeń kwiat -
Ja, was puszczam wieszcz nieznany,
Po mej ziemi ukochanej
Lećcie, lećcie w świat !
Jak strumyczek co w dolinie
Cichym szmerem gdzieś tam płynie,
I wy płyńcie tak !
Może i was nie przyjęte,
I od braci odepchnięte,
Czeka śmierci znak.
Jam nic śpiewał o kurhanach, -
Siwych orłach - uraganach, -
Bom ich nie znał nie -
Proste ludu mego głosy,
Wrosłe w smutne jego losy
Ja wam bracia szlę !

Jam daleki od swawoli,
O szczęśliwej marzył doli,
Lecz Bóg nie tak chciał -
I mych marzeń złote tkanki
Mego szczęścia złote wianki,
Zimny wietrzyk zwiał !
Tylko marzyć wolno było,
Krótko serce szczęściem śniło
Częstsza była łza -
Bo w stuletniej gdy niewoli
Jęczy Naród wśród niedoli
Więc jęknę i ja !

Gdyby matka jedynaka
Co w bój goni lotem ptaka.
Żegnam pieśni was -
Wy od chatki aż do chatki,
Lećcie serca mego dziatki,
Mnie już spocząć czas!
Może kiedyś po zamieci
Promień słońca wam zaświeci,
Zazieleni maj -
I w szczęśliwej może chwili,
Wspomną bracia kiedyś mili:
Żem kochał mój kraj !

(Józef Niwicki - Listki Karpackie. Bochnia 1872. Drukarnia W. Pisza) Opr. Tadeusz Olszewski

wstecz