Serwis gminy Trzciana.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

PRZEDWOJENNA TRZCIANA

   W 1929 roku Warszawskie Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o wydało w języku polskim i francuskim "Księgę Adresową Polski (Wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla Handlu, Przemyslu Rzemiosł i   Rolnictwa". To ciekawe wydawnictwo stanowi interesujący przyczynek do opisu stanu przedwojennego potencjału gospodarczego Polski. Znalazły się w niej także podstawowe informacje o położeniu, liczbie ludności, właścicielach majątków i przedsiębiorcach wszystkich wiosek obecnej gminyTrzciana.

 Księga Adresowa Polski 1929 r.  Księga Adresowa Polski 1929.

KAMIONNA

Wieś i gmina, pow. Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków, 906 mieszk. kolej (11 km) Tymbark, poczta Trzciana, Telegraf: Rzegocina, Telefon: Łapanów. Właściciele ziemscy: Oregalski Józef (272). Młyny: Hojda J. (Wod), Piwo: Chylak T. - Gottlob J. Różene towary: Dudziak Jan - Fodergrűn I. - Korn Ch. - Surma Jan. Tartaki: Dudziak Jan. Tytoniowe wyroby: Korda Fr.

UJAZD
Wieś i gmina, pow. Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków, 288 mieszkańców. Kolej (24 km Bochnia, Poczta Trzciana, Telegraf i telefon Łapanów). Właściciele ziemscy: Niwicka Jadw. (110), Kowale: Satoła Ł.

TRZCIANA
Wieś i gmina, pow. Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków, 1277 mieszk. Kolej 22,5 km Bochnia, Poczta: Trzciana, Telegraf ui telefon: Łapanów. Kościół katolicki. Kasy pożyczk.- oszczędn. Ska Pożyczk.- Oszczędn. Ogrodnicze zakłady: Stawarz Jan. Rolnicze artykuły: "Młocka, Spółdzielnia Rol.-Handl. z o.o. Różne towary: Ebner Ch. - Kita W. - Sekuła A. - Śliwa M. - Tabor A. Rzeźnicy: Rosiek W. Stolarze: Piotrowski J. Tytoniowe wyroby: Puchała. Wyszynk trunków: Kaim F. - Kołodziejczyk S.

RDZAWA
Wieś i gmina, pow. Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków, 367 mieszkańców, Kolej: 27 km Bochnia, Poczta Trzciana, Telegraf, telefon - Łapanów. Właściciele ziemscy: Wesołowski Kamil (72).

ŁĄKTA DOLNA
Wieś i gmina, pow. Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków, 873 mieszk. Kolej 20 km Bochnia, Telegraf, Telefon Rzegocina. Bydło - handel: Ebner A. Murarze: Stary Fr. Stolarze: Dudzic A. Tytoniowe wyroby: Nizioł J. - Wolak J. Wyszynk trunków: Ebner A. Zegarmistrze: Ostroga J.

LESZCZYNA
Wieś i gmina, pow. Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków,784 mieszk. Kolej: 10 km Bochnia, poczta Trzciana, telegraf, telefon - Łapanów. Wyszynk trunków: Bebenek J. - Łukasik St.

KIERLIKÓWKA
Wieś i gmina, pow. Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków, 300 nieszk. Kolej 23 km Bochnia, Poczta Trzciana k. Bochni, Telegraf: Rzegocina k. Bochni. Właściciele ziemscy: Brach Wład. (213).

Źródło: http://www.jewishgen.org

wstecz