Powrót do strony głównej.

TEKSTY ¬RÓDŁOWE

    W serwisie publikować będziemy teksty Ľródłowe do historii Trzciany, okolicznych wiosek i regionu. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy uczniom, studentom i nauczycielom.
   Poniżej znajduje się spis umieszczonych tekstów, które będ± systematycznie uzupełniane. Kliknięcie w napis przeniesie do strony z wybranym tekstem Ľró
dłowym.

   Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat Ľródeł historycznych oraz zasad pracy z nimi >>>.

Lp. Tytuł

Dotyczy tematu

Uwagi

1.

Wspomnienie wojenne księdza Piotra Stacha z czasów I wojny ¶wiatowej

I wojna ¶wiatowa
2.

Zapiski w kronice Szkoły Podstawowej w Trzcianie z lat I wojny ¶wiatowej

I wojna ¶wiatowa
3.

Opis Trzciany w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego" z 1892 r.

Trzciana w końcu XIX w.
4. Opis Rdzawy w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego" z 1888 r. Rdzawa w końcu XIX w.
5. Józef Adamczyk "Wspomnienia z działalno¶ci AK w okolicach Trzciany koło Bochni" II wojna ¶wiatowa - ruch oporu
6. Ferdynand Kita Kaczanowski "Zapasy z histori± na szczeblu kompanii" II wojna ¶wiatowa - ruch oporu
7. Wspomnienia Ireny Krawczyk i Pawła Krawczyka (Ł±kta Dolna)  z lat okupacji II wojna ¶wiatowa
8. Dawna szkoła w Trzcianie - wspomnienie Szkoła w Trzcianie w XX-leciu międzywojennym
9. Księga Adresowa Polski z 1929 roku Wioski obecnej gminy Trzciana w 1929 r.
10. Kronika Szkoły w Kamionnej Dzieje szkoły w Kamionnej
11. Fragment wspomnień Felicjana Sławoj-SKładkowskiego Leszczyna w 1915 roku

wstecz