SPRAWOZDANIE   Z  DZIAŁALNOŚCI  GMINNEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W 2002 R.

Sprawozdanie składa Anna Cierniak.

     Podczas szóstej w tej kadencji sesji Rady Gminy w Trzcianie dokonano analizy działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcianie. Sprawozdanie z działalności tej instytucji złożyła Dyrektorka GBP w Trzcianie Anna Cierniak. Poinformowała, że w minionym roku nastapił dalszy rozwój biblioteki i jej filii. Filia w Leszczynie uzyskała od Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka komputer z łączem internetowym. Jest już zapowiedź, że taki sam sprzęt otrzyma wkrótce biblioteka gminna.

     Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie prof. dr hab. Jacek Wojciechowski przysłał na adres Wójta Gminy w Trzcianie list z informacją o działalności bibliotek w Małopolsce i powiecie bocheńskim. Zwrócił w nim uwagę na bardzo dobre wyniki osiągnięte przez biblioteki gminy Trzciana.

      Z informacji wynika, że na koniec 2002 r. liczba czytelników zapisanych w GBP w Trzcianie i jej filiach wynosiła 1393. Przyrost liczby nowych czytelników wyniósł 88, co postawiło trzciańska bibiotekę na pierwszym miejscu w powiecie. Trzeba to uznać za kolejny sukces, bo aż w czterech bibliotekach powiatu nastąpił ubytek liczby czytelników; największy w mieście Bochni (299), Nowym Wiśniczu (55) i Łapanowie (55).  Jeśli chodzi o liczbę czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców, to Trzciana zajęła trzecie miejsce, za miastem Bochnia i Łapanowem. Trzciana zdecydowanie wyprzedziła natomiast pozostałe gminy powiatu w zakupie nowości. Uzyskała wskaźnik 15,44 nowości na 100 mieszkańców. Drugi w klasyfikacji Łapanów osiągnął poziom 8,39, a trzecia Lipnica Murowana 7,64. Żadnych zakupów nie zrobiły jedynie biblioteki gminy Nowy Wiśnicz. Biorąc pod uwagę wydatki na zakup nowości w przeliczeniu na 1 mieszkańca Trzciana wydała 2,58 zł, Łapanów 1,21, Bochnia miasto 0,97 zł.

      Dyrektorka GBP w Trzcianie zwróciła uwagę na bardzo dobre zaopatrzenie bibliotek w lektury szkolne. Do biblioteki zakupiono także książki dla studentów z zakresu socjologii, ekonomii, marketingu i zarządzania. Bibioteka gromadzi także wydawnictwa regionalne. Znajdują się tu m. in. tomiki wierszy trzciańskich poetów ludowych: Joanny Pietroń, Emilii Lalik, Jana Dusia i XIX-wiecznego poety szlacheckiego z Kierlikówki Józefa Niwickiego.

      Szczegółowe dane dotyczące stanu czytelnictwa na terenie gminy w Trzcianie w roku 2002 przedstawia poniższa tabela.

Nazwa biblioteki Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia Zakup za 2002 r.

Czytelnia. Książki udostępnione na miejscu

Prasa
GBP TRZCIANA 9.076 520 11.433 354 poz./ 6.051,-zł 755 1.121
FILIA ŁĄKTA D. 4.781 315 4.939 100 poz./ 1.892,-zł 526 125
FILIA KAMIONNA 6.933 237 2.378 138 poz./ 1964,-zł 535 -
FILIA LESZCZYNA 5.887 321 3.506 175 poz./2.890,-zł 210 2249
RAZEM 26.677 1.393 22.256

12.795,-zł

   

 

     Dla pełnej informacji należy dodać, że własnych bibliotek nie mają Kierlikówka, Ujazd i Rdzawa. W przypadku Kierlikówki mieszkańcom   wsi książki wypożycza biblioteka szkolna prowadzona przez mgr Bożenę Grabowską.

wstecz