Powrót do strony głównej.

Kultura gminy Trzciana.

       Ważną rolę w budowaniu własnej tożsamości gminy odgrywa kultura. Funkcjonuje pięć świetlic wiejskich: Gminna Świetlica Publiczna w Trzcianie, Filia GŚP - Świetlica Wiejska w Łąkcie Dolnej, Filia GŚP - Świetlica Wiejska w Leszczynie, Filia GŚP - Świetlica Wiejska w Kamionnej i uruchomiona w 2003 roku Filia GŚP - Świetlica Wiejska w Ujeździe. Działa Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie oraz trzy punkty biblioteczne - w Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Kamionnej.
      Na terenie gminy działają twórcy ludowi. Są to głównie malarze jak np. mieszkająca w Leszczynie Grażyna Kurczak  oraz poeci. Promocją ich twórczości zajmuje się głównie Świetlica Gminna w Trzcianie, która wydała np. tomiki wierszy Joanny Pietroń i Jana Dusia. Ukazało się kilka wydawnictw, których tematem jest Trzciana. Jest to np. książka  "Baśnie i legendy znad Sanki", autorstwa Zofii Wiśniewskiej, która zebrała legendy opowiadane w okolicy jest książka . Obszerną pozycją o charakterze sagi rodzinnej jest książka Młynarskiej "Było to w Trzcianie" wydana drukiem w 2003 roku.
       Najsłynniejszym, w dziedzinie kultury człowiekiem wywodzącym się z terenu Kierlikówki, był szlachecki poeta Józef Niwicki (1812 - 1871) - autor tomiku wierszy "Listki Karpackie", który po wielu latach został ponownie wydany, tym razem staraniem Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
        W gminie funkcjonuje kilka amatorskich zespołów artystycznych, które działają w szkołach i świetlicach wiejskich.  Działa także chór parafialny założony i prowadzony przez organistę Stanisława Grabowskiego, a w Leszczynie - strażacka orkiestra dęta o ponad 50-letniej tradycji. Przez siedemnaście lat (1986 - 2003) działał również  Kabaret Szkolny "Tiko", założony i prowadzony przez Tadeusza Olszewskiego. Przed wojną oraz po wojnie istniał także Zespół Pieśni i Tańca "Trzciana", utworzony przez nauczycielską rodzinę Młynarskich, a w latach siedemdziesiątych prowadzony przez inną nauczycielską rodzinę - państwa Lisów.
       Kilka razy w roku odbywają się różne imprezy kulturalne i rozrywkowe, w których uczestniczy nie tylko młodzież szkolna, ale także dorośli mieszkańcy gminy. Tradycyjną już imprezą kulturalną organizowaną w Łąkcie Dolnej jest Festiwal Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent". Organizowane są także międzyszkolne konkursy plastyczne i muzyczne.
        Corocznie, staraniem władz samorządowych i trzciańskich strażaków , organizowane jest w lipcu Święto Gminy Trzciana. Podczas imprezy występują uznani artyści polskiej estrady oraz lokalne zespoły artystyczne, a na zakończenie organizowany jest festyn taneczny. Udane imprezy plenerowe organizowane też są przez strażaków. Dorobek kulturalny gminy prezentowany jest także podczas kolejnych Świąt Powiatu Bocheńskiego.
       W 2002 roku w budynku remizy OSP, gdzie mieści się także siedziba Świetlicy Gminnej, urządzono salę wystawową, w której cyklicznie obywają się wystawy prac plastycznych. Niebawem jednak, w związku ze zmianą przeznaczenia tego lokalu, ta działalność ustała. Lokal, w którym działa Świetlica Gminna zmieniał swoje funkcje jeszcze kilkakrotnie. Od początku 2004 roku pracą kuluralną na terenie Gminy Trzciana kieruje Paweł Sroka, który przejął obowiązki od Pani Stanisławy Wierzbickiej, wygrywając konkurs na to stanowisko ogłoszony przez Wójta Gminy.
     W kolejnych latach Trzciana zasłynęła z grup kabaretowych, prowadzonych przez Pana Piotra Musiała. Spore sukcesy rangi powiatowej odnotował zwłaszcza starszy zespół - kabaret "Zgred". Druga - młodsza grupa, działająca od marca 2007 roku nazywa się "Ziomki".
    W 2020 roku nastapiła zmiana w strukturze organizacyjnej gminy w zakresie kultury. W latach 1995 - 2020 sprawami gminnej lultury zajmowała się Świetlica Gminna, która nadzorowała swoje filie w świetlicach wiejskich w Łąkcie Dolnej, Leszczynie, Kamionnej, Ujeździe. 25 marca 2020 roku Rada Gminy Trzciana na wniosek Wójta Gminy Cezarego Stawarza podjęła uchwałę nr XIII/125/20
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie i nadania jej statutu. Zmienła się też siedziba gminnego ośrodka kultury, bo z budynku remizy OSP w Trzcianie, przeniosła się do nowego budynku, będącego siedzibą władz gminy (nr 302). Zadania nowej placówki określa jej Statut (do pobrania)

KULTURA GMINY TRZCIANA

ŚWIETLICE WIEJSKIE

GBP TWÓRCY KULTURY ZESPOŁY ARTYSTYCZNE IMPREZY

Świetlica Gminna w Trzcianie.

Jan Duś

Maria Grażyna Kurczak

Emilia Lalik

Joanna Pietroń

Zespół Wokalno-Instrumentalny Marty Błasińskiej. Święto Gminy Trzciana.

Świetlica Gminna w Trzcianie

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie

Paweł Sroka "Śpiewające Gitary" ŚWIĘTA GMINY
Świetlica Wiejska
w Kamionnej

Filia GBP w Kamionnej

Kinga Bębenek Orkiestra Dęta OSP Leszczyna
Świetlica Wiejska
w Leszczynie
Filia GBP w Leszczynie Jan Chojecki "Astravox"
Świetlica Wiejska
w Łąkcie Dolnej
Filia GBP w Łąkcie Dolnej Agnieszka Zając - Kukla Chór Parafialny - Trzciana

Świetlica Wiejska
w Ujeździe

Łąkta Dance

Kabaret "Zgred"

Zespół "Złota Pieśń"

wstecz