"ASTRAVOX" - ZESPÓŁ RODEM Z KIERLIKÓWKI

  "Astravox" -  Koncert kolęd i piosenek świątecznych - Łapanów - 06.01.2008. Foto. DK Łapanów. "Astravox" - Finał 16. WOŚP - Gdów - 13.01.2008. Foto: www.bochnianin.pl
"Astravox" -  Koncert kolęd i piosenek świątecznych - Łapanów - 06.01.2008. "Astravox" - Finał 16. WOŚP - Gdów - 13.01.2008.

    Coraz głośniej i szerzej słychać o dziewczęcej grupie wokalnej "Astravox", w której śpiewają dziewczęta z Rdzawy, Ujazdu i Kierlikówki. Zespół ma swoje początki w roku 2002, gdy pochodząca z Kierlikówki nauczycielka Małgorzata Mikołajek (kiedyś była podporą działającego w tutejszej szkole podstawowej kabaretu "Tiko") założyła przy Parafii w Kierlikówce uczniowski zespół wokalno-instrumentalny. Początkowym celem było uświetnianie nabożeństw i wszystkich uroczystości parafialnych. Dwadzieścia pięć uczennic zaczęło spotykać się regularnie, ćwicząc wówczas swoje umiejętności wokalne oraz technikę gry na gitarze.
     Przełomowym okazał się rok 2006, gdy przy wsparciu księdza Marka Wachowicza (Proboszcza w Kierlikówce) udało się na początku września wydać płytę kompaktową, zatytułowaną "W cieniu Twoich rak". 16 września 2006 roku, podczas imprezy plenerowej "Pożegnanie Lata", które odbyło się w Parku Podworskim w Rdzawie, występującą tam grupą zainteresował się Piotr Musiał - Kierownik Domu Kultury z pobliskiego Łapanowa. Zaproponował śpiewającym dziewczynom współpracę, na którą wyraziły zgodę.
     Tak rozpoczął się drugi etap w historii zespołu. Od października 2006 roku dziewczyny ćwiczyły śpiew pod kierunkiem instruktora muzycznego łapanowskiego Domu Kultury - Piotra Sobczyka. 10 listopada tego samego roku grupa, występująca wówczas pod nazwą "Asteria" i reprezentująca Parafię w Kierlikówce,  wzięła udział w pierwszym konkursie o zasięgu pozagminnym, uczestnicząc w IV. Konkursie Piosenki Żołnierskiej "Żołnierskie mormorando", zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Nowym Wiśniczu. Dziewczęta z Kierlikówki zaprezentowały na wiśnickiej estradzie dwa utwory: "Jest takie miejsce" oraz "Hej, hej ułani" i wywalczyły tym II miejsce.
    Po raz pierwszy na scenie łapanowskiego Domu Kultury grupa, w zmniejszonym składzie i już pod nową nazwą "Astravox", wystąpiła 28 stycznia 2007 roku na Koncercie Kolęd.  Młode, utalentowane i ambitne dziewczyny zdały sobie sprawę, że śpiewanie jest trudną i mozolną pracą. Bardzo dużo czasu poświęcają na doskonalenie się w tej dziedzinie. Uczą się również na czym polega praca w zespole i jak ważna jest odpowiedzialność związana z występowaniem na estradzie.
   Systematyczna praca przynosi efekty. Zespół śpiewa coraz lepiej, co znajduje odbicie w zaproszeniach na koncerty. 1 lipca 2007 roku swoim półgodzinnym koncertem uświetniają "Dni Łapanowa". 12 sierpnia 2007 roku, podczas "Dni Węgierskiej Górki" dają koncert  dla licznie zebranej publiczności.
    Początek 2008 roku - to znów okres częstych występów. Już 6 stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie dają koncert kolęd. Tydzień później - 13 stycznia 2008 - występują na gdowskim rynku, dając 45 - minutowy koncert dla uczestników XI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie zapominają także o Kierlikówce. 20 stycznia 2008 roku w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Kierlikówce odbył się koncert kolęd, w którym między innymi, wystąpił także "Astravox". Dziewczyny nie zapominają więc o swojej parafii. Dalej swoim śpiewem ubogacają parafialne uroczystości.
    W grupie "Astravox", zespole działającym przy Domu Kultury w Łapanowie, śpiewały m. in. Kępa Karolina, Łukasik Justyna, Zaczek Jadwiga, Ujejska Paulina, Wrona Małgorzata, Więcław Edyta, Matras Klaudia - dziewczyny z z Kierlikówki). Obecnie pod nazwą "Astravox" występuje zespół prowadzony samodzielnie przez Dom Kultury w Łapanowie.

Parafialna Grupa z Kierlikówki podczas nagrywania CD - 2.09.2006. Parafialna Grupa M. Mikołajek z Kierlikówki - wrzesień 2006.
Parafialna Grupa z Kierlikówki podczas nagrywania CD - 2.09.2006. Parafialna Grupa M. Mikołajek z Kierlikówki - wrzesień 2006.
 "Astravox" - "Świeto Gminy Trzciana" - 29.07.2007.

Parafialna Grupa M. Mikołajek z Kierlikówki - "Pożegnanie Lata" - Rdzawa 16.09.2006.

"Astravox" - "Świeto Gminy Trzciana" - 29.07.2007.

"Astravox" i uczniowie z PG w Trzcianie - koncert dla Jubilatów - 25.09.2007.

"Astravox" - Koncert Kolęd Kierlikówce - 20.01.2008.

"Astravox" i uczniowie z PG w Trzcianie - koncert dla Jubilatów - 25.09.2007.

"Astravox" - Koncert Kolęd Kierlikówce - 20.01.2008. (M. Mikołajek - 1. z prawej).

"Astravox" - Dni Łapanowa - 1.07.2007.

"Astravox" - Dom Kultury w Łapanowie - styczeń 2008. Foto: DK Łapanów.
"Astravox" - Dni Łapanowa - 1.07.2007. "Astravox" - Dom Kultury w Łapanowie - styczeń 2008.

wstecz