31.05.2003 - ODDANIE DO UŻYTKU I POŚWIĘCENIE SZKOŁY W KAMIONNEJ

     31 maja 2003 roku odbyła się w Kamionnej uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowej szkoły, w której już od grudnia ub. roku uczą się dzieci z oddziału przedszkolnego, klas I-VI szkoły podstawowej oraz dwa oddziały (klasy I i III) Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

PRZEMÓWIENIE POWITALNE WÓJTA GMINY JÓZEFA NOWAKA

     Szanowni Państwo ! W przededniu Dnia Dziecka, w 109 rocznicę rozpoczęcia działalności szkoły publicznej w Kamionnej, w ten piękny majowy dzień, spotykamy się tutaj, aby poświęcić i oficjalnie przekazać do użytku długo oczekiwany obiekt szkolny w miejscowości Kamionna. Wielka to dla mnie radość, że w imieniu własnym oraz mieszkańców Kamionnej mogę powitać na dzisiejszej uroczystości dostojnych gości. Serdecznie witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL pana Wiesława Wodę. Serdecznie witam Małopolskiego Wicekuratora Oświaty w Krakowie pana Romana Kuźniaka. Gorąco witam przedstawiciela Wojewody, Radcę Wojewody, Pana Zdzisława Płanetę. Serdecznie witam starszego wizytatora Kuratorium Oświaty   w Krakowie pana Bogdana Szwajcera. Miło mi powitać Komendanta Powiatowego Policji w Bochni wraz z małżonką pana Tadeusza Orzechowskiego. Witam Wójta sąsiedniej Żegociny pana Jerzego Błoniarza i panią Sekretarz Gminy w Łapanowie panią Annę Piasecką. Witam wszystkich radnych Rady Gminy w Trzcianie, z Przewodniczącym na czele panem Ryszardem Śliwą. Gorąco witam wszystkich absolwentów tej szkoły, a szczególnie księdza infułata Emila Mroczka. Witam również serdecznie księdza proboszcza z Żegociny Leszka Dudziaka. Bardzo gorąco witam orkiestrę dętą pod dyrekcją również absolwenta tej placówki pana Franciszka Pastuszaka z Sąspowa. Z wielkim szacunkiem witam nauczycieli, wychowawców, którzy przez długie lata pracowali w tej placówce. Witam serdecznie państwa Stanisławę i Stanisława Usarzów. Witam panią Stanisławę Kurzeja, państwa Helenę i Franciszka Widła. Witam serdecznie również panią Mech, która kilka lat temu pracowała w tej szkole i panią Janinę Fąfara. Niestety nie ma wśród nas długoletnich nauczycieli tej placówki: pana Jana Kurzei i Mikołaja Sumara. Witam przedstawicieli telewizji i prasy, a także dyrektorów szkół z terenu naszej gminy i panią dyrektor z Rozdziela Alicję Adamczyk, która przybyła z Rozdziela na naszą uroczystość. Witam sponsorów dzisiejszej uroczystości, dzięki którym ta impreza ma taką oprawę. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, których nie wymieniłem z nazwiska.

   Proszę Państwa ! Znajdujemy się przed obiektem, który stoi na miejscu niegdysiejszego dworu. Willa własności państwa Ożegalskich była w miejscu, gdzie teraz stoi szkoła. Od wielu lat nasi rodzice czynili zabiegi, aby w tym miejscu właśnie powstała szkoła. Jestem dumny i niezmiernie szczęśliwy, że dziś możemy przystąpić do otwarcia tej szkoły. Proszę zatem pana kuratora Kuźniaka i pana posła Wodę oraz panią dyrektor Annę Kępa o przecięcie wstęgi. Po przecięciu wstęgi proszę księdza infułata o poświęcenie obiektu.

FOTORELACJA >>>

wstecz