Oświata gminy Trzciana.

HISTORIA

      Początki oświaty w gminie sięgają XVI wieku. Przyklasztorna szkoła prowadzona przez Kanoników Regularnych od Pokuty istniała już przed 1596 rokiem.
      Wraz ze zniesieniem klasztoru Księży Marków w Trzcianie w 1817 roku szkoła przyklasztorna została oddzielona i zamieniona na trywialną. Do tej szkoły przydzielono gminy: Trzciana, Leszczyna, Łąkta Dolna, Zbydniów, Ujazd, Rdzawa. 26 maja 1875 r. przekształcono szkołę pospolitą w Trzcianie na etatową. W 1902 roku otwarto klasę nadetatową. W 1909 roku do szkoły uczęszczało 190 dzieci.
      Na początku XX wieku wybudowano nowy budynek szkolny (obecna świetlica szkolna). Uczono także w domach prywatnych, a od 1930 również w budynku gminy (obecnie jest tam poczta). W latach 1957 - 1960 wybudowano, dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Augustyna Młynarskiego, a następnie jego żony Genowefy, budynek obecnej szkoły.
     Szkoły funkcjonowały we wszystkich wioskach obecnej gminy. W Rdzawie od 1889, w Kierlikówce od 1875, Ujeździe od 1913 (do 1961), w Łąkcie Dolnej od 1889, Leszczynie i Kamionnej od 1894 roku.

DZIEŃ DZISIEJSZY

     Obecnie na terenie gminy działają następujące placówki oświatowe:
- Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej  i  Przedszkola w Trzcianie,

- PSP w Leszczynie im. Gen. Władysława Andersa
- PSP w Łąkcie Dolnej, od maja 2008 roku nosi imię Świętej Kingi
- PSP w Kamionnej im. Marii Konopnickiej
- PSP w Kierlikówce
im. Edwarda Dembowskiego
- PSP w Rdzawie (Szkoła Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa) (kl. 0 - III)
- Publiczne Gimnazjum w Kamionnej (Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kamionna) - funkcjonuje od 1 września 2003 roku.
- Publiczne Gimnazjum w Trzcianie - (do roku szkolnego 2002/2003 z oddziałami w Kamionnej). Funkcjonuje od 1999 roku. Gimnazjaliści uczyli się najpierw w budynku szkoły podstawowej (wybudowanym w latach 60-tych), a obecnie szkoła mieści się w nowym budynku, oddanym do użytki w grudniu 2006 roku. Uczą się tu dzieci z Trzciany, Rdzawy, Kierlikówki, Ujazdu i Łąkty Dolnej.
- Zespół Szkół w Leszczynie (Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące) - od września 2002 roku do czerwca 2005. Potem Zespół Szkół w Leszczynie (PSP + Gimnazjum).
   Od 2000 roku funkcjonuje także dwuletnie, Policealne Studium Zawodowe, które kształci absolwentów szkół średnich w 3 zawodach: technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości. Placówka ma uprawnienia szkoły publicznej, a zajęcia odbywaja się w budynku Gimnazjum w Trzcianie. W 2006 roku szkoła ta zakończyła jednak działalność.
   28 kwietnia 2008 roku Rada Gminy w Trzcianie podjęła uchwałę
o włączeniu Publicznego Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Św. Jana Kantego w Trzcianie i od września 2008 roku placówka ta nosi nazwę: Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie.
     Z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęła działaność Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie. Dzień wcześniej zakończyła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzawie, prowadzona w ostatnich latach przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa.

Dane aktualizowano 09.2010

LINKI

Zespół Szkól w Leszczynie Szkoła Podstawowa w Kierlikówce. PSP w Kamionnej. Budynek Przedszkola w Trzcianie.
ZESPOŁ SZKÓŁ W LESZCZYNIE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W KIERLIKÓWCE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
i GIMNAZJUM W KAMIONNEJ
PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA
W TRZCIANIE
Zespół Szkól w Leszczynie Budynek PSP w łąkcie Dolnej. PSP i SM w Trzcianie. Gimnazjum w Trzcianie.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W LESZCZYNIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁĄKCIE DOLNEJ
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W TRZCIANIE PUBLICZNE GIMNAZJUM W TRZCIANIE
SZKOŁY, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY DZIAŁALNOŚĆ:

Powrót