ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI RDZAWA
23 października 2002

    Ślubowanie pierwszoklasistów.

         Kiedy szkole w Rdzawie zaczęła grozić likwidacja, nauczyciele i rodzice tej szkoły zdecydowali się na przejęcie placówki w swoje ręce. Skorzystali z rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i postanowili utworzyć tzw. "Małą Szkołę".
       W tym celu utworzyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa. Stało się ono organem prowadzącym dla miejscowej Szkoły Podstawowej. W placówce, uruchomionej 2 września br. uczy się w chwili obecnej 22 dzieci. Są tu dwa łączone oddziały (0+I i II+III), prowadzone przez dwie nauczycielki - dyrektorkę Barbarę Szumańską i Małgorzatę Gumulińską. Szkoła jest finansowana z subwencji oświatowej, a gmina wspiera ją własną obsługą finansową.

      23 października 2002 roku uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa zaprosili rodziców oraz Bogdana Szwajcera - wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie (Delegatura w Bochni), wójta Gminy Trzciana Józefa Nowaka i kilka jeszcze osób na uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. Uroczystość można uznać za inaugurację roku szkolnego w jedynej tego typu szkole w powiecie bocheńskim.

       Pięcioro pierwszoklasistów zostało, po złożeniu ślubowania, pasowanych na uczniów tej szkoły. Wizytator Bogdan Szwajcer, który z podziwem oglądał popisy uczniów tej szkoły, wyraził słowa uznania pod adresem Stowarzyszenia, któremu przewodniczy Jerzy Dudek oraz rodziców, którzy podjęli się wspólnie z nauczycielami prowadzić tę publiczną szkołę. Pomogła gmina i w ten sposób stało się możliwe funkcjonowanie tak niewielkiej placówki. Pochwalił też uczniów - Śpiewaliście głośniej i lepiej niż uczniowie szkół, mających znacznie więcej uczniów - powiedział.

                              Pamiatkowa fotografia przed szkołą.

Wstecz