Samorządny Samoprząd - Projekt realizowany w Gminie Trzciana.

     We wrześniu 2010 roku w Publicznym Gimnazjum w Kamionnej rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego "Samorządny samorząd" dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego głównym celem jest aktywizacja obywatelska młodzieży połączona z ideą wolontariatu. Jego adresatami są uczniowie trzech gimnazjów na terenie Gminy Trzciana: z Kamionnej, Trzciany i Leszczyny. Projekt będzie kształtował wiedzę i umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. W tym celu zostaną utworzone w każdej ze szkół trzy grupy szkoleniowe o charakterze wolontariackim, które w swojej miejscowości zdiagnozują potrzeby lokalnej grupy rówieśniczej i w odpowiedzi na nie zrealizują własne mikro projekty.
      Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna przy współudziale Urzędu Gminy w Trzcianie.

LINKI

O PROJEKCIE HARMONOGRAM PROJEKTU KRONIKA REALIZACJI
OPIEKUNOWIE UCZESTNICY PISALI O NAS
FOTOGALERIE MULTIMEDIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

[wstecz]