Samorządny Samoprząd - Projekt realizowany w Gminie Trzciana.

FOTOKRONIKA REALIZACJI PROJEKTU

2 x w dychę.

  Grupa młodzieżowa z Leszczyny "2 x w dychę" postanowiła zrealizować projekt, którego celem będzie rozwój zainteresowań w zakresie tańca, gotowania i filmu. Grupa operacyjna na wspólnych warsztatach z budowania zespołu i pracy nad projektem przewidziała w projekcie kilka wydarzeń tematycznych, do których zaprosili kolegów i koleżanki, a były to: warsztat taneczny, kurs gotowania oraz projekcja filmowa. Tytuł projektu to: "Cudowne piątki". Do tej pory zrealizowano "Cudowny piątek taneczny" oraz "Cudowne piątki kucharskie", zaś "cudowny piątek filmowy" zaplanowany i przewidziany jest na styczeń 2011.
    Pierwszą rzeczą, jaką grupa musiała się nauczyć była współpraca i odpowiedzialność za swoje zadanie. Fakturami, rachunkami, przywożeniem i zawożeniem, kupowaniem i dostarczaniem towarów zajęła się mentor grupy mgr Maria Smoleń-Drabik.

     Mając do dyspozycji 700 zł młodzież zaplanowała za co ile zapłaci, na co ile chce wydać. Najwięcej przeznaczyli i najwięcej wydali na piątek kucharski, gdyż wiązało się to z zakupem produktów na dwa piątki dla dwóch grup, średnio ok. 30 osób uczestników.
     Każdy uczestnik projektu mógł się wykazać w zakresie wyznaczonego zadania, a także pomóc kolegom realizującym inną część pracy. Zatem młodzież uczyła się odpowiedzialności, pracowitości i sumienności.
Poszczególne zadania oraz wydatki starano się realizować zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
Cudowny Piątek Filmowy
    Grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół w Leszczynie realizuje swój mikroprojekt. Dnia 26 listopada 2010 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Leszczynie odbyły się warsztaty taneczne, z których z ogromną radością skorzystali i chętnie wzięli udział niemal wszyscy uczniowie Gimnazjum w Leszczynie. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach, a poprowadziła je instruktorka tańca Paulina Czachor, która między innymi prowadzi zajęcia taneczne w Bochni i w Nowym Wiśniczu. Uczniowie bawili się i tańczyli świetnie. Cudowny Piątek Taneczny minął bardzo szybko, choć warsztaty trwały od 13 do 16. [Zobacz galerię >>>]

,,I can dance" w Kamionnej.

   Wolontariusze z Kamionnej nadali swojemu mikro projektowi tytuł ,,I can dance". Nazwa grupy: "Opcja 20".
    Podczas warsztatów ,,Praca nad projektem", po analizie ankiet wśród rówieśników, młodzież uznała, iż jedną z ich potrzeb, a także zainteresowaniem, jest nauka tańca towarzyskiego i współczesnego, w związku z czym zaplanowano dyskotekę andrzejkową i kurs tańca.
    Uczestnicy projektu - grupa "Opcja 20", przystąpili do pracy. Do tej pory odbyły się 4 spotkania organizacyjne, na którym omawiano szczegóły związane z organizacją dyskoteki i kursu tańca.
    Ustalono termin dyskoteki - 24 listopada oraz wybrano instruktorkę tańca - p. Jolantę Hojdę. Ustalono też listę zakupów i osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty zadania. Pracowano też nad plastyczną stroną projektu. Osoby odpowiedzialne za tę część wykonały plakaty promujące dyskotekę i kurs tańca.

    Uczniowie przygotowali projekt odznaki, jaką każdy uczestnik dyskoteki musiał posiadać, chcąc wziąć udział w przewidzianym konkursie, którego regulamin także został przygotowany. Ustalono także nagrody w w/w  konkursie. Następnie wywieszono gotowe plakaty na terenie szkoły, poinformowano o konkursie i zbliżającym się pierwszym kursie tańca.
    Dnia 17 listopada o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej odbyło się pierwsze spotkanie z instruktorką tańca - p. Jolantą Hojdą . Młodzież poznaje miedzy innymi podstawowe kroki walca angielskiego, rock and rolla, czaczy i jeszcze wielu innych. Adresatami tego działania są uczniowie gimnazjum, tj. 56 osób oraz klasa VI Szkoły Podstawowej w Kamionnej, tj. 15 osób.
    Dnia 23 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej odbyła się zabawa andrzejkowa, w której wzięli udział uczniowie PG w Kamionnej, tj. 56 osób. Uczniowie zaprezentowali pierwsze efekty nauki tańca; odbyło się losowanie nagród konkursowych, przy udziale wróżki Camilli (Kamil Wiktor), która zabawiała wszystkich wróżbami andrzejkowymi, częstując przy tym zakupionymi słodyczami. Wygranych obdarowano m.in. koszulkami, kubkami, breloczkami. Dla wszystkich uczestników było to bardzo miłe przeżycie, a organizatorzy uświadomili sobie, że swoim działaniem mogą wpłynąć na swoich kolegów, mile organizując im czas.
    Dnia 1 i 15 grudnia odbyły się kolejne spotkania taneczne. W styczniu odbędą się kolejne zajęcia, a po ich zakończeniu grupa "Opcja 20" spotka się na zebraniu ewaluacyjnym. [Zobacz galerię >>>]

Cinema Shadow w Trzcianie.

    Wolontariusze z PG w Trzcianie nazwali swój mikro projekt ,,Cinema Shadow", a sama grupa uczniów nosi nazwę: ZAIKS ,,Zespół Aktywnych i Kreatywnych Społecznie"
    Celem mikro projektu było stworzenie dla młodzieży z PG w Trzcianie możliwości uczestnictwa w seansie filmowym. Przedsięwzięcie poprzedzone było 5 spotkaniami wolontariuszy z mentorem mgr Barbarą Burkowicz, na których na bieżąco ustalano szczegóły organizacyjne. Ustalono odpowiedzialnych za wykonanie nadruków na koszulkach. Na podstawie sondaży przeprowadzonych na grupie uczniów gimnazjum filmami, które zostaną wyświetlone w czasie pierwszego wieczoru będą "Chłopiec w pasiastej piżamie" oraz "Szkoła uczuć". Ustalono szczegóły dotyczące promocji całego przedsięwzięcia oraz projekcji.


    19 listopada 2010 w Świetlicy Szkolnej Publicznego Gimnazjum w Trzcianie odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych wieczorów filmowych. 70 uczniów z klas I-III skorzystało z oferty przygotowanej przez uczestników projektu i ich opiekuna. Uczniowie obejrzeli z zainteresowaniem filmy wybrane na podstawie sondażu szkolnego: ,,Szkoła uczuć'' oraz ,,Chłopiec w pasiastej piżamie'' Projekcja odbyła się w godz. Od 16.00 do 20.00 i poprzedzona była wstępem przygotowanym przez uczestników projektu.
    Kolejne spotkania grupy dotyczyły zaplanowania pracy przed kolejnym seansem filmowym. Ustalono w tym celu na podstawie poprzedniego sondażu dwa kolejne filmy: "Forest Gump" i "Książe Persji: Piaski Czasu". Przeprowadzono też kolejną akcję informacyjną, wieszając plakaty w obrębie gimnazjum. Ponadto umieszczono dodatkową informację na stronie internetowej.
    17 grudnia 2010 o godz. 16.00 odbył się drugi wieczór filmowy. Wzięło w nim udział 64 uczniów gimnazjum. Krótkiej recenzji tego co przybyli zobaczą, dokonał jeden z wolontariuszy. Uczniowie obejrzeli ,,Forest Gump'' oraz ,,Książę Persji: Piaski Czasu''. Na styczeń zaplanowane jest spotkanie ewaluacyjne. [Zobacz galerię >>>]

15.09.2010 - Spotkanie mentorów projektu.

    6 września w Gimnazjum w Kamionnej odbyło się spotkanie koordynatora projektu mgr Katarzyny Janiczek z mgr Albertem Opolskim - trenerem prowadzącym warsztaty dla młodzieży. Na spotkaniu omówiono sposób realizacji projektu w poszczególnych etapach, ze szczególnym uwzględnianiem roli koordynatora projektu. Zaplanowano działania na najbliższe tygodnie. Pan Opolski podzielił się z koordynatorem swoją wiedzą i doświadczeniem z realizacji podobnych projektów, w które się angażował. Zaplanowano też spotkanie z nauczycielami - mentorami na 15 IX.
    15 września w Publicznym Gimnazjum w Kamionnej odbyło się spotkanie koordynatora projektu mgr Katarzyny Janiczek i trenera mgr Alberta Opolskiego z nauczycielami - mentorami: mgr Jolantą Jaworską (PG w Kamionnej), mgr Barbarą Burkowicz (PG w Trzcianie) i mgr Marią Smoleń - Drabik (PG w Leszczynie).

    Osoby odpowiedzialne za projekt ustaliły szczegóły współpracy, zakres obowiązków i sposoby oraz częstotliwość komunikacji. W pierwszej kolejności ustalono sposób rekrutacji młodzieży. W każdej ze szkół ma być przeprowadzona ankieta wśród uczniów badająca stopień zainteresowania tematem i chęć zaangażowania się w przedsięwzięcie. Następnie mentorzy wyłonią grupę 20 uczestników z każdej ze szkół. Wezmą oni udział w warsztatach, przygotowujących ich do pracy na rzecz rówieśników. Na zakończenie ustalono terminy warsztatów:

"Praca nad projektem":
Gimnazjum w Kamionnej: 21 X i 22 X
Gimnazjum w Leszczynie: 25 X i 26 X
Gimnazjum w Trzcianie: 27 X i 28 X
"Budowanie zespołu":
- Gimnazjum w Kamionnej: 1 X i 4 X
- Gimnazjum w Leszczynie: 5 X i 6 X
- Gimnazjum w Trzcianie: 7 X i 8 X
Warsztaty w Leszczynie.

    W dniach 4 - 8 października odbyły się pierwsze 16 - godzinne warsztaty z budowania zespołu dla uczestników projektu. Młodzież podzielona na trzy 20 - osobowe grupy nabywała umiejętności niezbędne do realizacji przyszłych zadań. Uczniowie uczęszczający dotąd do różnych klas mieli stać się zintegrowaną i zgraną grupą. Dlatego prowadzący zainicjowali ćwiczenia, które pozwoliły młodzieży lepiej się poznać. Prowadzący warsztaty położyli też nacisk na ukształtowanie umiejętności współpracy i podział ról w zespole. Młodzież dowiedziała się, jak powinien wyglądać i działać zgrany zespół i jak zorganizować w nim pracę. Była też mowa o roli lidera w grupie. Mimo, że szkolenia trwały 8 godzin dziennie, młodzież była bardzo zadowolona. Chwalono wspaniałą atmosferę i sposób prowadzenia zajęć, na których wykorzystano metody aktywne.

   Uczestnicy nie mogą się doczekać kolejnego warsztatu, dotyczącego pracy nad projektem. Zajęcia prowadzili Agnieszka Opolska i Albert Opolski. Wkrótce galeria zdjęć wykonanych podczas tych zajęć warsztatowych.

Warsztaty w Leszczynie.

    W dniach 21 - 28 października 2010 r. odbywały się warsztaty z pracy nad projektem prowadzone w trzech dwudziestoosobowych grupach wolontariuszy z Kamionnej (21-22 października), z Trzciany (25-26 października) i Leszczyny (28-29 października). Warsztaty poprowadzili: Agnieszka Opolska i Albert Opolski trenerzy w zakresie pisania projektów. Grupy wolontariuszy w trakcie warsztatów opracowywały projekty odpowiadające potrzebom młodzieży, która zamieszkuje Gminę Trzciana. Wszystkie grupy przeprowadziły diagnozę potrzeb młodzieży za pomocą narzędzia ankiety, którą sami zaprojektowali. Po opracowaniu ankiety każda z grup zdecydowała się na realizacje własnego projektu: Grupa z Kamionnej, która nazwała się "Opcja dwadzieścia" zdecydowała realizować projekt taneczny - kurs tańca dla młodzieży, tytuł projektu "You can Dance"

   Grupa z Trzciany "ZAiKS - Zespół Aktywnych i Kreatywnych Społecznie" postanowiła zrealizować dla swoich rówieśników projekt polegający na zorganizowaniu wieczorów filmowych, tytuł projektu "Cinema Shadow". Grupa z Leszczyny "2 x w dychę" będzie realizować projekt, którego celem jest rozwój zainteresowań młodzieży w zakresie tańca, gotowania i filmu, w projekcie przewidziano kilka wydarzeń tematycznych, do których zostaną zaproszeni uczniowie: warsztat taneczny, kurs gotowania oraz projekcja filmowa, tytuł projektu "Cudowne piątki".
    Projekty młodzieży realizowane będą od 1 listopada do końca lutego.

[wstecz]