Samorządny Samoprząd - Projekt realizowany w Gminie Trzciana.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 • Wrzesień 2010 - akcja promocyjna, zebranie chętnych uczniów, utworzenie grup wolontariuszy.
 • Październik 2010 - warsztaty:
  - "Budowanie zespołu" - w Gimnazjum w Kamionnej 1 i 4 października, w Gimnazjum w Trzcianie 5 i 6 października, w Gimnazjum w Leszczynie 7 i 8 października,
  - "Praca nad projektem" - w Gimnazjum w Kamionnej 21 i 22 października, w Gimnazjum w Trzcianie 27 i 28 października, w Gimnazjum w Leszczynie 25 i 26 października.
 • Listopad 2010 - luty 2011 - Realizacja mikro projektów przez grupy wolontariuszy.
 • Marzec 2011 - zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana, warsztaty dla kandydatów.
 • Kwiecień 2011 - kampanie wyborcze uwieńczone debatą publiczną.
 • Maj 2011 -  wybory do Rady, wręczenie nominacji i pierwsze posiedzenie MRG Trzciana.
 • Maj - czerwiec 2011 - inicjatywa MGR na rzecz młodzieży w Gminie Trzciana.

[wstecz]