Samorządny Samoprząd - Projekt realizowany w Gminie Trzciana.

OPIEKUNOWIE

  • Koordynator projektu - mgr Katarzyna Janiczek , nauczyciel historii i WOS w PSP i PG w Kamionnej.

    Mentorzy - opiekunowie grup:
  • PG w Kamionnej - mgr Jolanta Jaworska - nauczyciel języka polskiego i sztuki w Gimnazjum w Kamionnej
  • PG w Trzcianie - mgr Barbara Burkowicz - nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum w Trzcianie, Leszczynie i Kamionnej.
  • PG w Leszczynie - mgr Maria Smoleń - Drabik - nauczyciel historii i WOS w PSP i PG w Leszczynie.

[wstecz]