PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W TRZCIANIE

Szkoła w Trzcianie - w tym budynku odbywają się zajęcia słuchaczy Studium.

Szkoła w Trzcianie - w tym budynku odbywają się zajęcia słuchaczy Studium.

       Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Trzcianie ma uprawnienia szkoły publicznej. Kształci w systemie zaocznym, dwuletnim od 1 września 2000 roku. Zajęcia odbywają się w pracowniach budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzcianie co dwa tygodnie, w piątki i soboty.
      Wykłady i ćwiczenia w Studium prowadzą wysoko kwalifikowani wykładowcy z dużą praktyką dydaktyczną i zawodową. Dla informatyków ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej wyposażonej w 18 komputerów nowej generacji wraz ze stałym złączem internetowym.
      Podstawowe przedmioty takie jak: urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, sieci komputerowe, multimedią i grafika komputerową, programowanie strukturalne oraz programowanie obiektowe, prowadzi pracownik naukowo - dydaktyczny, asystent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
     Podejmując naukę w PPSZ w Trzcianie unikniesz uciążliwych dojazdów do dalej oddalonych szkół np. w Bochni, czy Krakowie. Szkoła zabezpiecza praktykę zawodową w Ośrodku Komputerowym oraz Regionalnym Ośrodku Kształcenia Kadr Turystyki Wiejskiej w Żegocinie.
     Dyrektorem Studium jest mgr inż. Stanisław Dudek.

Z końcem roku szkolnego 2005/2006 szkoła zakończyła działalność !!

wstecz