Strona o Z. Herbercie.

"HERBERT - POETA NIEPOKORNY"
Konkurs recytatorski

KONKURS RECYTATORSKI "HERBERT - POETA NIEPOKORNY".

    17 marca 2003 r. odbył się już po raz drugi rejonowy konkurs recytatorski pt. "Herbert - poeta niepokorny". Organizatorem konkursu, przeznaczonego dla gimnazjalistów i licealistów, jest Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie. Pomysłodawcą cyklicznej imprezy jest polonista i jednocześnie zastępca dyrektora tej szkoły mgr Andrzej Kącki.
     W tym roku do finałowej rywalizacji przystąpiło 22 uczniów Gimnazjów w Iwkowej, Łapanowie, Królówce, Leszczynie, Lipnicy Murowanej i Trzcianie oraz 2 uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Leszczynie. Pięcioosobowe jury, pracami którego kierował mgr Janusz Rusak, oceniało znajomość tekstu, dykcję, wyraz artystyczny oraz oryginalność interpretacji.  Miało trudne zadanie, gdyż większość recytacji stała na wysokim poziomie. Recytacjom wierszy Herberta przysłuchiwali się także zaproszeni goście: Danuta Michaniak-Dutkiewicz - Sekretarz Urzędu Gminy w Trzcianie, Bogdan Szwajcer - wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Ryszard Śliwa - Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie oraz reprezentant sponsorów - Jacek Tyrka.
      Gratulując organizatorom pomysłu, a uczniom pięknych recytacji, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty mgr Bogdan Szwajcer, zwrócił także uwagę na wymowę poezji "niepokornego poety". - W wierszach Herbeta nie ma przemocy, ani agresji, nie ma kłamstw oraz nienawiści i chociażby dlatego należy popularyzować jego twórczość - powiedział po zakończeniu konkursowych recytacji.
     W czasie, gdy komisja konkursowa podsumowywała wyniki, uczestnicy konkursu uczestniczyli w autorskim spotkaniu z bocheńskim fotografikiem i poetą Krzysztofem Koszmidrem.
     Po przerwie, podczas której wszyscy uczestnicy konkursu zjedli posiłek przygotowany przez panie z Rady Rodziców, ogłoszono wyniki. Jury przyznało: I miejsce - Natalii Szumańskiej z PG w Trzcianie, II - Paulinie Bagińskiej z PG w Lipnicy Murowanej. Równorzędne miejsce trzecie przyznano dwóm uczennicom: Marcie Piatkowskiej z PG w Łapanowie i Ewelinie Uryga z PG w Iwkowej. Jury wyróżniło także recytacje: Natalii Piś, Moniki Repetowskiej, Agnieszki Brydniak, Judyty Kita, Eweliny Mucha, Jadwigi Chojeckiej i Dominika Dziedzica. Dyrektor PG w Trzcianie mgr Zbigniew Solak podziękował uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom za przygotowanie podopiecznych do konkursowej rywalizacji.     
     Należy także zwrócić uwagę na staranną oprawę plastyczną konkursu. Autorką scenografii jest nauczycielka PG w Trzcianie mgr Maria Jaskułowska, a w pracy pomagała jej mgr Kazimiera Wiśniewska. Taka oprawa konkursu, jak również cenne nagrody książkowe, to efekt hojności sponsorów: Banku Spółdzielczego Rzemiosła - Oddział w Trzcianie, Wydawnictwa "Znak" z Krakowa, Rady Gimnazjum w Trzcianie, Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy z Krakowa. Zespołu Wizytatorów w Bochni oraz Firmy Ubezpieczeniowej "Konzeption" S.A.
     Pomysłodawca konkursu mgr Andrzej Kącki zapowiedział kontynuowanie przeglądu w latach następnych.

KONKURS RECYTATORSKI "HERBERT - POETA NIEPOKORNY".

KONKURS RECYTATORSKI "HERBERT - POETA NIEPOKORNY".

Impreza odbyła się w Świetlicy Gminnej w Trzcianie. Jury: mgr Urszula Kołdras, Krzysztof Koszmider, mgr Bożena Torzewska, mgr Anna Dziedzic, mgr Janusz Rusak.
KONKURS RECYTATORSKI "HERBERT - POETA NIEPOKORNY". KONKURS RECYTATORSKI "HERBERT - POETA NIEPOKORNY".
Dyplom i nagrodę wręczył zwyciężczyni konkursu Natalii Szumańskiej, organizator imprezy mgr Andrzej Kącki. Laureaci konkursu i ich nauczyciele: Ewlina Uryga, mgr Urszula Kołdras, Marta Piątkowska, mgr Agnieszka Błoniarz, Paulina Bagińska, mgr Bożena Torzewska, Natalia Szumańska, mgr Andrzej Kącki.

[wstecz]