Sport w gminie Trzciana.Sport i turystyka w gminie Trzciana.

      Gmina posiada dobre warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Decyduje o tym niezła baza sportowa i świetne warunki terenowe, zwłaszcza w południowej części gminy.

BAZA SPORTOWA I REKREACYJNA

Zobacz ! Największym obiektem sportowym na terenie gminy jest pięknie położony stadion piłkarski w Rdzawie.

Mecz piłkarski na stadionie w Rdzawie.    Nowa sala gimnastyczna w Leszczynie.

       Istnieją także:
Zobacz !    Asfaltowe boiska przyszkolne w Łąkcie Dolnej, Trzcianie, Kierlikówce.
Zobacz !     Wielofunkcyjne boisko w Rdzawie (tenis ziemny, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) o nawierzchni ze sztucznej trawy.
Zobacz !   Trawiaste boiska do piłki siatkowej, koszykowej, piłki ręcznej, mini piłki nożnej w Kierlikówce.
Zobacz !   Sale gimnastyczne: duża w Zespole Szkół w Leszczynie oraz niepełnowymiarowe w szkołach podstawowych w Leszczynie, Trzcianie, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce, szkolna siłownia w SP w Leszczynie. Trwa budowa dużej sali gimnastycznej w Trzcianie.
Zobacz !    Trzy oznakowane trasy rowerowe.
Zobacz !   Latem istnieje możliwość kąpieli w rzece Pluskawce w Rdzawie /Na Skałkach/. Zimą czynne  są wyciągi narciarskie na stoku Kamionnej.
Zobacz !    W gminie od 2000 roku działa Klub Sportowy "Trzciana 2000", który prowadzi sekcje piłki nożnej seniorów i juniorów.

IMPREZY

    Gmina dla mieszkańców gminy i ich gości oraz turystów organizuje szereg imprez rekreacyjnych i sportowych, do których należą m. in.:
Zobacz !    Święto Gminy, podczas którego rozgrywane są różne zawody sportowe (np. wyścigi rowerowe)
Zobacz !   Gminny Turniej Piłkarski, podczas którego drużyny wszystkich gminnych wiosek walczą o Puchar Wójta Gminy.

TURYSTYKA

       Z turystyczno-krajobrazowego punktu widzenia obszar gminy Trzciana jest niezwykle atrakcyjny. Na całokształt walorów turystycznych składają się: masyw Góry Kamionnej pokryty lasami, malownicze doliny, przełomy rzek i potoków, mozaika lasów. łąk, pól uprawnych i zadrzewień śródpolnych, urozmaicona budowa geomorfologiczna, zabytki kultury materialnej. Gmina leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego.
      Walory krajobrazowe zaznaczają się szczególnie w południowej części gminy tzw. beskidzkiej, do której należą wioski: Kamionna, Rdzawa, Kierlikówka. Urozmaicona rzeźba terenu obecność Potoku Przeginia oraz licznych zalesień i zadrzewień w tym również chronionych czynią gminę atrakcyjną dla rozwoju turystyki weekendowej i pobytowej. Dodatkowo atrakcyjność gminy podnoszą zabytki.
      We wszystkich miejscowościach gminy Trzciana istnieją tradycje ruchu turystycznego. Świadczą o tym m.in. prywatne domki letniskowe w miejscowościach: Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Trzciana i Ujazd. Działa też kilka gospodarstw agroturystycznych.

SPORTOWE LINKI

KS TRZCIANA 2000 RALLY DYRDAŁ TEAM SŁAWOMIR OSIKA MAGDALENA MRUGACZ

Powrót