Trasy turystyczne gminy Trzciana

TRASY TURYSTYCZNE

TRASA IV - PRZEZ GMINĘ TRZCIANA

Trzciana szkoła (240 m n.p.m.) - Ujazd - Rdzawa - Kamionna - Pasierbiecka Góra (769 m n.p.m.) - czas przejścia 3 godz.

    
     Szlak turystyczny rozpoczyna się przy drodze głównej w Trzcianie, obok budynku szkoły i stołami. Idziemy w dół, w kierunku rzeki (Potok Sanecki) i przekraczamy ją niedużym żelaznym mostem. Za mostem w lewo, pomiędzy pojedynczymi domami wspinamy się drogą wśród pól uprawnych osiedla Zarzecze, aż do wierzchołka długiego wzniesienia. To Ujazd (320 m n.p.m.). Szlak wychodzi na asfaltową drogę, tuż poniżej dużej fermy kur. Idziemy nią w lewo. Rozciągają się stąd rozległe widoki na górę Kamionną, Łopusze, Kostrzę i dalsze wzniesienia Beskidu Wyspowego. Po przejściu kilkuset metrów skręcamy z głównej drogi na prawo i wąską drogą pomiędzy zabudowaniami osiedla Dębina schodzimy do doliny wsi Rdzawa. Przechodzimy przez mały most nad potokiem i za przystankiem PKS idąc w prawo dochodzimy do parku podworskiego w Rdzawie. W parku rosną 4 drzewa uznane za pomniki przyrody, w tym rzadko spotykana sosna żółta. Obok boiska sportowego dochodzimy do potoku Przeginia, zwanego też Pluskawką) i przekraczamy go wąską kładką. Skręcamy na lewo, idziemy wśród nadrzecznych zarośli drogą wozową, która wkrótce kończy się w rozlewisku potoku. Teraz czeka nas trudny, ale atrakcyjny odcinek słabo przetartą ścieżką wzdłuż koryta potoku Przeginia. Miejscami ścieżka zanika zupełnie, zarośnięta bujną roślinnością nadrzeczną. Po prawej stronie mijamy wysoką, niemal pionową ścianę skalną. Pod nią oderwane duże głazy. Idziemy cały czas w górę potoku, po jego prawej stronie pomiędzy bujną roślinnością łęgową. Miejscami może być bardzo mokro! Omijamy niewielką śródleśną łąkę i dochodzimy do koryta potoku Przeginia, stanowiącego dużą atrakcję turystyczną. Dno potoku jest całkowicie kamienne, z wyżłobionymi przez wodę głębokimi rowami, jazami, nieckami, licznymi bystrzami i kaskadami. Projektowane jest utworzenie tu zespołu krajobrazowo-przyrodniczego. Wreszcie utwardzona droga, kładka na drugą stronę potoku (nie przechodzimy!). W tym miejscu potok tworzy przepiękną skalną kaskadę. Idziemy w górę potoku, na skrzyżowaniu dróg w lesie szlak skręca w lewo. Przechodzimy przez mostek i dalej idziemy wzdłuż potoku w górę. Jesteśmy w osiedlu Rzyki. Potok płynie tu doliną o stromych zboczach, z nielicznymi zabudowaniami. Miejsce atrakcyjne widokowo. Wspinając się polną drogą dochodzimy do 10 m kolumny, wzniesionej w 1656 r. przez Jerzego Lubomirskiego dla upamiętnienia żołnierzy poległych na tym terenie w czasie walk ze Szwedami, w czasie potopu szwedzkiego, zakończonych wypędzeniem Szwedów z tych terenów. Piękną alejką obsadzoną grabami dochodzimy do leśniczówki w Kamiennej. Obok niej dawny park dworski z licznymi starymi i grubymi drzewami(projektowane pomniki przyrody) Wieś Kamionna piękna widokowo z doskonałymi warunkami klimatycznymi i rozwijającą się agroturystyką ma szansę stać się miejscowością turystyczną. Obok budynku nowej szkoły dochodzimy do krzyżówki 5 dróg. Stąd możliwe są dwa warianty wejścia na Pasierbiecką Górę:
Wariant nr 1:  Początkowo mniej atrakcyjny, gdyż aż do granicy lasu prowadzi bardziej ruchliwą drogą. Bukowo-jodłowym lasem wchodzimy początkowo dość łagodnie, potem podejście staje się bardzo strome i wyczerpujące (tzw. Bystre). Trasa częściej uczęszczana (dawniej często chodziły nią piesze pielgrzymki pątników do sanktuarium w Pasierbcu.
Wariant nr 2: Początkowo bardziej atrakcyjny - mało uczęszczaną drogą dość szybko dochodzimy do granicy lasu. W lesie drogą wozową skręcamy na prawo i wspinamy się stromo w górę bukowo-świerkowo-jodłowym lasem. Droga stopniowo zanika. Ostatni odcinek podwierzchołkowy pokonujemy ledwo zaznaczającą się ścieżką (skośny trawers w prawo).

     Obydwa warianty trasy wyprowadzają na grzbiet Pasierbieckiej Góry (769 m npm.), gdzie łączą się z niebieskim szlakiem turystycznym z Tymbarku do Rozdziela. Idąc nim w lewo możemy dojść do wierzchołka góry Kamionna (801 m n.p.m.).Ze szlaku tego, wiodącego cały czas długim, miejscami odkrytym na południe grzbietem Pasierbieckiej Góry i Kamiennej otwierają się bardzo rozległe widoki na Beskid Wyspowy, Gorce i Tatry. Na górze Kamionna znajduje się rezerwat przyrody- zachowany w dobrym stanie fragment naturalnego lasu bukowo-świerkowego. Można zejść w dół, na południe do słynnego sanktuarium Matki Boskiej w Pasierbcu. Z wierzchołka Kamionnej prowadzi żółty szlak do Żegociny.

Opracowanie trasy: Jerzy Opioła

wstecz