CMENTARZ WOJENNY NR 310 W LESZCZYNIE

Kartka pocztowa z rysunkiem projektu cmentarza wojennego nr 310 w Leszczynie autorstwa Franza Starka.
Skan pocztówki zawdzięczamy życzliwemu internaucie.

Cmentarz wojenny w Leszczynie - widok 2003 r.

Cmentarz wojenny nr 310 - widok z 2003 r.

wstecz