powiększ tekst A A A

Zabytki

Kościoły

Z czterech kościołów znajdujących się w czterech parafiach, działających na terenie Gminy Trzciana, tylko kościół w Trzcianie ma długą historię i charakter zabytkowy

Parki

Park podworski w Rdzawie ma powierzchnię 0,9 ha. Jest tu około 100 drzew, najwięcej grabów i lip. Najstarsze drzewa to: grab w wieku około 120 lat oraz lipa - około 200 lat i sosna - około 120 lat. Wśród drzew jest niezwykle ciekawy okaz - sosna Jefreya - kalifornijska o średnicy pnia około 56 cm. Najgrubsza lipa ma obwód 3,90 m. Obecnie kompozycja parku jest zatarta.

Kapliczki i Figury

Chyba nigdzie na świecie nie ma tylu kapliczek, przydrożnych krzyży, drewnianych świątków i figurek co na ziemi krakowskiej. To taka ludowa tradycja związana z doznaniami religijnymi, dziękczynieniem za łaski lub upamiętniająca jakieś wydarzenie.

Chaty

Dawne drewniane wiejskie budownictwo wzbudza nie tylko zachwyt etnografów, ale i zwykłych zjadaczy chleba. Stare chałupy, rozebrane deska po desce, są czasem przenoszone w nowe miejsca i użytkowane przez nowych właścicieli. Domy bywają przebudowywane, dostosowywane do potrzeb nowych gospodarzy. W skansenach stare wiejskie budowle można podziwiać w dawnej okazałości.

Cmentarze Wojenne

Walki toczone na tym terenie w grudniu 1914 r. w ramach operacji łapanowsko - limanowskiej, zakończone sukcesem wojsk austriacko - pruskich przyniosly tysiace ofiar. Poległych żołnierzy chowali na polu bitwy bądź ich koledzy, bądź wrogowie, a pochówek, odbywajacy się w pobliżu linii bojowych, nie miał trwałego charakteru. Dopiero przesuniecie sie terenu walk na wschód umozliwilo budowe cmentarzy.

Pomniki

13 lipca 1937 roku postawiono w Trzcianie, poniżej kościoła pomnik "Polegli w latach 1914 - 1918". Na dwóch tablicach wypisano 57 nazwisk mieszkańców gminy poległych na frontach I wojny światowej.