Serwis internetowy gminy Trzciana.

ZABYTKI GMINY TRZCIANA

KAPLICZKI I FIGURY

      Chyba nigdzie na świecie nie ma tylu kapliczek, przydrożnych krzyży, drewnianych świątków i figurek co na ziemi krakowskiej. To taka ludowa tradycja związana z doznaniami religijnymi, dziękczynieniem za łaski lub upamiętniająca jakieś wydarzenie. Ktoś ufundował kapliczkę za szczęśliwy powrót z wojny, za uzdrowienie, ktoś inny za zachowanie od moru Różni święci umiesz-czeni byli w przydrożnych kapliczkach: święci Wojciech, Katarzyna,, Jan Chrzciciel, Jerzy - patron rycerzy, apostołowie. Ludzie upodobali sobie też Chrystusa Frasobliwego i Najświętszą Marię Pannę.
        Kapliczki przydrożne są przede wszystkim świadectwem chrześcijańskiego rodowodu na polskiej ziemi, ale są też pamiątkami o wydźwięku historycznym i patriotycznym. Można je spotkać w górach, względnie dowolnych miejscach przy drodze. Stoją nad potokami lub w leśnej gęstwinie. Wśród niezliczonej ich ilości bywają drewniane i murowane. Są też małe, zawieszone wprost na drzewach. Jedne pamiętają jeszcze XIX lub nawet XVIII wiek, inne świecą nowością. Wszystkie one skłaniają do zadumy, refleksji o ludzkim przemijaniu, o niewzruszoności przyrody i krajobrazu, którego stały się cząstką. Są jednocześnie wartościowymi zabytkami lokalnej kultury.
Wiele z nich znajduje się w Gminie Trzciana. Na szlakach pieszych wędrówek po okolicy możemy spotkać i te stojące przy drogach głównych, i te przy drogach polnych lub te, stojące gdzieś na skraju lasu. Niektóre powstały niedawno- i te lśnią jeszcze świeżością farby, inne naruszył już czas. Prawie w ogóle nie spotyka się tu kapliczek bez opieki. Mieszkający w pobliżu kapliczek ludzie zmieniają kwiaty, naprawiają ogrodzenia, czyszczą figurki. Przy wielu z nich w majowe wieczory zbierają się gromady ludzi, by wspólnie oddawać kult Matce Boskiej modląc się i śpiewając pieśni maryjne.
      Czyż nie może sprawiać przyjemności, gdy przechadzając się wśród pół złotych od zboża, jak zza pagórka wyłania się drewniany krzyż czy ukwiecona figurka Maryi. Taki obraz już rodzi modlitwę w sercu.

KAPLICZKI
Kapliczka w Leszczynie Kapliczka w Kierlikówce.
Kapliczka w Kamionnej Kapliczka w Leszczynie Kapliczka w Kierlikówce Kapliczka w Ujeździe
FIGURY
Kolumna szwedzka w Kamionnej. Figura w Łąkcie Dolnej Figura w Łąkcie Dolnej.
Kolumna szwedzka w Kamionnej Figura w Łąkcie Dolnej Figura w Łąkcie Dolnej Figura w Trzcianie
KRZYŻE
Krzyż w Kierlikówce.
Krzyż w Kierlikówce

KOŚCIOŁY

PARKI ZABUDOWANIE WIEJSKIE

POMNIKI

CMENTARZE WOJENNE POZOSTAŁE OBIEKTY

Powrót