Koościół Parafialny p.w. Św.Małgorzaty Panny i Męczennicy w Trzcianie.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W TRZCIANIE

    Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1262 i dotyczy dzisiejszego przysiółka Trzciany - Libichowej. Ufundowano tu wówczas klasztor Kanoników Regularnych Św. Marka od Pokuty- zwanych popularnie "markami" od ich macierzystego krakowskiego klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Marka w Krakowie. Zakonnicy rezydowali w Trzcianie aż do kasaty zakonu w roku 1816. Zbudowali w Trzcianie drewniany kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty; w 1335 roku erygowano przy nim parafię.
    Murowany kościół zbudowano na tym samym miejscu w drugiej połowie wieku XVI, jako świątynię orientowaną, jednonawową z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego od północy zakrystią. Zniszczony przez pożar w czasie potopu szwedzkiego, został w 1657 roku odbudowany i ponownie konsekrowany. Stanowi on do dziś najstarszą część obecnego kościoła parafialnego, który od początku wieku XX był aż trzy razy rozbudowywany: w latach 1905-1907 kościół powiększono o kaplicę od strony południowej wg projektu znanego architekta Jana Sas - Zubrzyckiego, w 1953-1956 dobudowano część kwadratową od strony zachodniej. W latach 1995 - 2000 (za proboszcza Władysława Jemioło) dobudowano od strony zachodniej przedsionek i dostawiono do fasady dwie wysokie wieże, rozebrano także kamienną, starą dzwonnicę stojącą kilkadziesiąt metrów przed frontem kościoła.
    W 1937 roku w pobliżu świątyni wzniesiono kapliczkę z figurą Serca Jezusowego, z nazwiskami 57 poległych w czasie I wojny światowej parafian.
    Wewnątrz kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny z II. połowy XVII wieku, przedstawiający grupę Ukrzyżowania: u stóp Chrystusa stoją Matka Boska i św. Jan Ewangelista. Po bokach figury św. Benedykta i św. Augustyna, u góry obraz Patronki świątyni. Boczne ołtarze barokowo - klasycystyczne: po lewej stronie Serca Jezusowego z obrazem św. Antoniego w zwieńczeniu, po prawej Matki Boskiej Różańcowej z wizerunkiem św. Mikołaja. Obok tego ostatniego ołtarza znajduje się najcenniejszy zabytek kościoła - gotycka kamienna chrzcielnica z wizerunkami herbów, pochodzącą z 1497 roku.


 

Krótki film Jakuba Stańdo prezentujący kościół z Trzcianie i jego otoczenie.

LINKI

FOTOGALERIA

PANORAMA SFERYCZNA WNĘTRZA KOŚCIOŁA

GOTYCKA CHRZCIELNICA

Powrót