PARK PODWORSKI W KAMIONNEJ

  Fragment parku podworskiego w Kamionnej.

       Park podworski w Kamionnej położony jest w pobliżu nowej szkoły. Obecnie jest podzielony na dwie działki. Pierwsza o powierzchni 0,68 ha należy do Państwowego Funduszu Ziemi. Na tej działce znajduje się około 320 drzew mających 30 - 300 lat. Druga, o powierzchni 1,82 ha należy do Nadleśnictwa Brzesko. Także tu jest dużo, bo ponad 200 sztuk starych drzew, których wiek określa się na 30-300 lat. Środkiem parku biegnie aleja grabowa, którą kiedyś jeździły karety i dworskie kolaski.
      Przypuszcza się, że park został urządzony w połowie XIX wieku.  Kiedyś stał tu dwór, wybudowany w II połowie XIX wieku przez rodzinę właścicieli dóbr w Kamionnej - Ożegalskich. Był murowany, parterowy, podpiwniczony (zachowały się fragmenty dworskiej piwnicy). Zbudowano go na planie prostokąta. Dach był dwuspadowy.

Obok parku asfaltowa droga, którą można dojechać do Kolumny szwedzkiej.

 Tablica informacyjna o parku.

Aleja grabowa w parku w Kamionnej.

wstecz