PARK PODWORSKI W RDZAWIE

   Park podworski w Rdzawie.

    Park podworski w Rdzawie ma powierzchnię 0,9 ha. Jest tu około 100 drzew, najwięcej grabów i lip. Najstarsze drzewa to: grab w wieku około 120 lat oraz lipa - około 200 lat i sosna - około 120 lat. Wśród drzew jest niezwykle ciekawy okaz - sosna Jefreya - kalifornijska o średnicy pnia około 56 cm. Najgrubsza lipa ma obwód 3,90 m. Obecnie kompozycja parku jest zatarta.

    Kiedyś w tym parku stał piękny, modrzewiowy dworek o długiej i niezwykle interesującej historii, wybudowany w XVIII wieku. W 1975 roku został jednak rozebrany i przeniesiony do Muzeum Etnograficznego w Nowym Sączu. [patrz >>>]

Fragment parku podworskiego w Rdzawie. Fragment parku podworskiego w Rdzawie.
wstecz